DE HISTORISKE FANGSTTAL FOR GRØNLANDSHAJEN I NORDGRØNLAND  CAMILLA BØGESKOV INTRODUKTION I de kolde arktiske vande lever en af verdens største og længslevende hajer.1 Med en længde på helt op til 550 cm og en vægt, der kan nå 1100 kg er grønlandshajen (Somniosus microcephalus) vidt udbredt, og nogle af de nulevende har måske svømmet rundt, siden Christian IV var konge.2 I 2016 gjorde forskere nemlig den store opdagelse, at grønlandshajen kan blive mellem 272 og 512 år gammel, hvilket gør den til verdens absolut længstlevende hvirveldyr.3 Hajens alder kan dermed tilføjes til en kort liste over ting, vi ved om arten. Forskere ved eksempelvis ikke meget om artens reproduktive biologi, eftersom der ikke er blevet rapporteret om en unge eller en gravid hun siden 1957,4 og trods en udbredt tilstedeværelse af hajen ved man kun ganske lidt om bestandens egentlige status.5 Hvad man desuden ved om hajen er, at den bærer rundt på en særdeles voluminøs lever, der kan veje op til 300 kg. Dette gjorde grønlandshajen til genstand for intensivt � iskeri fra slutningen af 1800-tallet, hvor hajens lever blev brugt til at producere den værdifulde tran, som skulle bruges til lampe- og maskinolie.6 I perioden 1890-1938 nåede fangsttallet i Grønland angiveligt op på gennemsnitligt 44,000 individer årligt.7 Forskere mener, at det vedvarende intensive � iskeri må betyde, at arten sandsynligvis var og stadig er talrig i visse områder.8 Alligevel er der bekymring for artens tilstand, og på The International Union for Conservation of Nature (IUCN)’s rødliste over truede dyrearter står grønlandshajen som ”sårbar”.9 For at kunne vurdere bestandens egentlige status er der � lere faktorer, der skal indgå i udregningen. Ét af dem er de historiske fangsttal. Viden om det historiske � iskeri af grønlandshajen er sparsom, og fangsttallene i forskningen er 1 Artiklen er bearbejdet version af et universitetsprojekt vejledt af Professor Bo Poulsen, Aalborg Universitet. 2 Nielsen: “The Greenland Shark”, 23. 3 Nielsen m. � l.: “Eye Lens”, 702. 4 Nielsen: “The Greenland Shark”, 25. 5 MacNeil m. � l.: “Biology”, 992. 6 Nielsen: “The Greenland Shark”, 15-16. 7 Nielsen m. � l.: “Distribution”, 37. 8 MacNeil m. � l.: “Biology”, 992. 9 https://www.iucnredlist.org/species/60213/12321694 (18.09.2021).