77 Især druk og frådseri var anset for alvorlige synder, og drukkenskab voldte problemer i ?lere henseender, i særdeleshed hvad angik arbejdsduelighed, husfred og den almindelig ro og orden. Drukkenskab herskede i alle lag af samfundet, og der blev drukket tæt ved hoffet. Flere af skrifterne indeholdt en skarp kritik af øvrigheden for ikke at skride til handling og passe dens kald. Den verdslige øvrighed havde pligt til at beskytte kirke mod angreb og bespottelser af Gud. På den måde afspejlede småskrifternes opbyggelige budskaber den samfundsmæssige indretning, som var indført med reformationen, hvor øvrigheden, sværdet, skulle være troens beskytter. Kongen skulle være rigets husfader, der skulle gå forrest med det gode eksempel, og som tugtede sine undersåtter. For de lutherskevangeliske reformatorer i det 16. århundrede, blev forståelsen af deres (sam)tid integreret i argumentet om reformationens nødvendighed, samtidig med at den indgik i bestræbelserne på at disciplinere øvrighed og lægfolk mere bredt. Kongen havde pligt til at sikre sognebørnenes tro og salighed, men det lod sig vanskeligt gøre, hvis monarken selv sad dødrukken i sin tronstol. At både Frederik 2.og Christian 4. alligevel gjorde netop det, er en anden sag. Det var indlejret i kristendommen, at tiden i overordnet forstand var inddelt i ?lere midlertidige tider inden den evige tid i det hinsides. Den forestilling ændrede de protestantiske reformationer i det 16. århundrede ikke på. For Luthers tilhængere var det individets egen midlertidige tid på Jorden, som blev afgørende for efterlivet. Det var tiden på jorden, som mennesket skulle bruge på at sikre dets salighed. Reformbevægelserne i årtierne frem mod splittelsen af enhedskirken var alle vokset frem i et religiøst miljø gennemsyret af forventningen om Kristi snarlige genkomst. Den tanke blev stærkere blandt Luthers tilhængere og forstærkedes i takt med de lutherske idéers gennemslagskraft. Iscenesættelsen af Luther som profeten og paven som den romerske antikrist var på en gang bekræftelsen på, at dommens dag var nær, og det forstærkede samtidig argumentet om reformationens nødvendighed. Reformationen havde måske nok handlet om at bryde med romerkirken og om at ændre samfundsindretningen til ”en bedre ordning”, men den var i allerhøjeste grad også et spørgsmål om at redde sjæle, inden det var for sent. Her var tiden frem mod dommedag måske nok kort, men den kunne strækkes, hvis menneskene afstod fra synd og gjorde pønitense. Pønitensen bliver på den måde et centralt begreb i en artikel om brugen af en luthersk apokalyptisk tidsforståelse. De skillingstryk, der berettede om tegn på Guds vrede fra 2. halvdel af 1500-tallet formanede alle indtrængende til pønitense for at mildne Guds vrede, og dermed udskyde dommedag. Så hvor bodskristendommen i danske kirkehistorie har været noget, der blev set som voksende frem i 1600-tallets første årtier, og hvor frygten var rettet mod kryptokalvinister og andre falske kristne, har undersøgelsen af 1500-tallets skillingstryk skildret bodskristendommens ouverture. I 1500-tallets anden halvdel var ?jendebilledet fortsat Romerkirken og paven var den største skurk. Han nævntes ofte og blev konsekvent betegnet antikrist af Luther. Fordi antikrist var en integreret del af
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 temp 235 temp 236 temp 237 temp 238 temp 239 temp 240 temp 241 temp 242 temp 243 temp 244 article02 article04 article03 article05 article06 article07 article08 debat01 article09 debat02 debat03 review01 review02 review03 intro01 article01