237 var gennemsyret af fysiokratiske tanker om kolonier, civilisation og slaveri samt hvorledes disse idéer in?luerede franske debatter og kolonipolitikker ofte i opposition til folk med investerede interesser i Caribien. Blandt andet fremstår invasionen af Egypten i 1798 i et nyt og klarere lys, ligesom Napoleons kolonipolitik forklares overbevisende som en opgivelse af det kortvarige republikanske eksperiment med en fysiokratisk inspireret kolonipolitik og et forsøg på at vende tilbage til post-Syvårskrigens koloniale projekt (dog uden den store succes). Røge diskuterer ikke Napoleons kontinentale system, men det er interessant at notere sig, hvorledes Napoleons imperiale projekt udviklede sig yderligere væk fra de oversøiske kolonier efter 1802. Bogens konklusion er en glimrende tour de force gennem Frankrigs historie siden revolutionen fokuseret på koloniernes forfatningsmæssige status: Hvorvidt de var integreret i imperiet som provins (de republikanske 1795- og 1848-forfatninger) eller regeret gennem særlove (som under samtlige øvrige forfatninger frem til indstiftelsen af Den Fjerde Republik i 1946!). Røges bog er ekstremt godt researchet, ekstremt velunderbygget og ekstremt informativ. Den undersøger på imponerende vis forholdet mellem ”ideas, policies and practice” (s. 22) og viser på forbilledlig vis samspillet mellem politisk og sociale idéer og faktiske politikker og institutionsdannelse. Dette er en bog, som lykkes med at skabe en egentlig syntese mellem intellektuel og politisk historie. Samtidig undersøger bogen på interessant vis samspillet mellem eksperiment og konventionel politik og tager os ud af alternative veje, som måske ikke blev til noget i første omgang, men siden har været et reservoir, som fremtidige politikker og idéer har kunnet basere sig på. Der er selvfølgelig altid ting, man også kunne have gjort eller brugt mere plads på. Det ville have været interessant, om man kunne have fremskrevet de koloniserede og slavegjorte mere som aktører i egen ret, der havde ind?lydelse på fransk kolonipolitik (eller i det mindste nogle overvejelser i denne retning). Det havde også været interessant, om bogen havde brugt lidt plads på at diskutere afskaffelsen af slaveriet og den implicitte kolonipolitik, der gjorde dette muligt. Denne afgørelse behandles på få linjer som et fait accompli, og det nævnes ikke med et ord, at det var under jakobinsk dominans, at slaveriets afskaffelse rati?iceredes (efter Sonthonax allerede har afskaffet det lokalt som et led i den igangværende borgerkrig, og som et – dybest set vellykket – forsøg på at holde kolonien på franske hænder). Selv hvis omstændigheder gjorde netop denne beslutning opportun, og det måske er svært at se et egentligt alternativ, så er selve det faktum, at det overhovedet blev behandlet som en mulighed, vidne om et ganske andet politisk klima end det, som eksisterede blot få måneder før og igen kort tid efter. Selv hvis jakobinerne ikke havde en egentlig kolonipolitik eller bekymrede sig synderligt om dette spørgsmål (særligt pga. krigen og borgerkrigen i metropolen), så var der dog anstrøg til en anden koloniopfattelse end den gængse – særligt i Robespierres formulering udtalt i en anden sammenhæng om at ”hellere miste vores kolonier end vores principper (périssent
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 temp 235 temp 236 temp 237 temp 238 temp 239 temp 240 temp 241 temp 242 temp 243 temp 244 article02 article04 article03 article05 article06 article07 article08 debat01 article09 debat02 debat03 review01 review02 review03 intro01 article01