226 på, hvordan Katowice i det Øvre Schlesien udviklede sig til et af Europas mest tætbefolkede og industrialiserede områder, og hvordan Bukarest blev til det primære omdrejningspunkt i den centraleuropæiske petroleumsindustri. Med udgangspunkt i havnebyer som Gdansk og Odessa peger hun desuden på, hvordan henholdsvis Østersø- og Sortehavsregionen fungerede som omdrejningspunkt for handel, kulturel udveksling og kosmopolitisk liv på forskellige tidspunkter i det 19. århundrede (kapitel 1). Særligt gennemgangen af Odessa viser, hvordan en forskydning i geogra?isk fokus kan åbne for andre aspekter af det europæiske bysystem. Med sin beliggenhed i krydsfeltet mellem det russiske kejserrige, det osmanniske rige og Østrig-Ungarn udgjorde byen et knudepunkt i den europæiske kornhandel. Med forbindelser til både Istanbul og London fungerede byen ikke bare som centrum for handel, men også for kulturel udveksling. Odessas befolkning talte både kristne, muslimer og jøder, der sameksisterede og var med til at gøre byen til et af Europas mest kosmopolitiske steder i det 19. århundrede. Odessas historie tilbyder ifølge Wakeman en privilegeret case til at forstå den centrale betydning, som transnationale forbindelser og kulturel mangfoldighed har haft i udviklingen af det europæiske bysystem. Europas moderne byhistorie er i høj grad en historie om udveksling, mobilitet og migration. Migrationsmønstre og kulturmøder samt -stridigheder var ifølge Wakeman lige så formative for europæiske urbaniseringsprocesser som den industrielle revolution og op?indelsen af moderne byplanlægning. Migration fra land til by og mellem forskellige regioner var således centrale forudsætninger for tidlige industrialiseringsbølger i både England og på tværs af det europæiske kontinent (kapitel 4), ligesom det økonomiske boom i 1950’erne og 1960’ernes Nordvesteuropa i høj grad var muliggjort af arbejdsmigration fra særligt Tyrkiet og områder af Balkan til nordvesteuropæiske byer (kapitel 11). Wakeman er dog opmærksom på ikke at romantisere urban migration som historisk fænomen. Som hun løbende påpeger, var det i mange tilfælde ikke drømmen om en bedre fremtid, men snarere krig og forfølgelse af etniske og religiøse minoritetsgrupper, der afstedkom nye migrationsmønstre og etableringen af urbane diaspora. Det er tydeligt, at Wakeman i sin tilgang til urban migration trækker på analytiske indsigter fra det såkaldte ’mobilitets-paradigme’, der blev proklameret af sociologerne John Urry og Mimi Sheller i 2006 og senere er blevet videreudviklet i et kritisk perspektiv af blandt andre geografen Tim Cresswell.7 Wakemans analyser udmærker sig her ved at have blik for de mange forskellige måder, hvorpå byer har været formet af mobilitet – fra den fysiske bevægelse af mennesker og varer til de teknologier, som har muliggjort dette, fra de ideer om byen som et netværk af ?low og cirkulation, der har præget byplanlæggere og arkitekter, til den sociale ulighed og udsathed, der i mange tilfælde har været en katalysator for menneskers bevægelse og migration. 7 Sheller og Urry: 'New Mobilities Paradigm'; Urry: Mobilities; Cresswell: On the Move.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 temp 235 temp 236 temp 237 temp 238 temp 239 temp 240 temp 241 temp 242 temp 243 temp 244 article02 article04 article03 article05 article06 article07 article08 debat01 article09 debat02 debat03 review01 review02 review03 intro01 article01