133 viklede disse nationalismer et fokus på nationalstaten, hvor politisk magt satte grænser for bevægelse af både ideer og folk. Ideen om et ua?hængigt Cuba vandt indpas i den samme dynamik, der fremmede opfordringer til USAs neo-koloniale interventionisme. Det er sigende, at ét af paradokserne i José Martís forfatterskab er ideen om en suveræn cubansk nation på lige linje med advarslen mod mulige sammenstød mellem USA og Cuba som nationalstater.14 NATIONEN I TID OG RUM I dannelsen af den cubanske nationalitetsforståelse spillede nationens tid altså en rolle på linje med nationens rum. I sin semi-autobiogra?iske a?handling om cubansk-amerikanske nationalitetsforståelser efter 1959 skrev María de los Angeles Torres, at erindring i det cubansk-amerikanske fællesskab skal forstås som en militariseret zone, hvor man manøvrer et minefelt, der afgør på hvilken side af grænsen, man be?inder sig: Politics permeates the search for this history. Memory in a sense is a militarized zone. Topics perceived to affect the country’s national security are always dif?icult to navigate. Cuba’s “communities abroad” are a topic of national security concern because they are a result of emigration that has been likened to treason.15 Rejser på tværs af Cubas grænser i tid og sted gik i tiden efter 1959 på tværs af en grænse der har kostet tusinder mennesker livet som en Berlinmur af 145 km vand bevogtet af nådesløse havstrømme og hajer.16 For at forstå denne sammenhæng mellem forståelser af tid og sted i den cubanske nationalitetstanke, er det nødvendigt at tænke i både tid og rum. Forholdet mellem fortid, nutid og fremtid bliver af Kayser Nielsen analyseret på baggrund af ideen om historiske narrativer som linjer på et stykke papir. Fremstillingen af fortiden som god, nutiden dårlig og fremtiden værre danner en nedadgående linje og dermed en forfaldstrope. Fremstillingen af fortiden som en guldalder, vi har mistet, men som vi kan vende tilbage til i fremtiden, danner en linje der ligner bogstavet ‘U’ og dermed en Utrope. Fremstillingen af en gentagelse af fortiden danner en cirkulær linje, osv.17 Disse troper giver navne til subjektive tidsforståelser men inkorporerer ikke det rumlige aspekt. I en forståelse af en cubansk nationalitet, der på grund af dens udvikling på tværs af Floridastrædet til stadighed forhandles i både tid og rum, bliver det nødvendigt at kunne forstå disse samtidigt. Denne artikel arbejder ud fra geografen og rum-teoretikeren Gunnar Olssons forståelse af den menneske14 Olson and Olson: Cuban Americans, 27. 15 Torres: In the Land of Mirrors, 10. 16 Antallet af cubanere, der omkom til havs på vej til USA, er ukendt men skønnes at være mange tusinde: Campisi: Escape to Miami, 43. For gruopvækkende beskrivelser af hajangreb under ?lugtforsøg fra Cuba til Florida, se siderne: 44, 48, 131, 145-147. 17 Kayser Nielsen: Historiens Forvandlinger, 53-61.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 temp 235 temp 236 temp 237 temp 238 temp 239 temp 240 temp 241 temp 242 temp 243 temp 244 article02 article04 article03 article05 article06 article07 article08 debat01 article09 debat02 debat03 review01 review02 review03 intro01 article01