119 i 1950’ernes europæiske og danske modtagelser af genren, gled derimod ud af de rockhistoriske tilbageblik – især ikke-amerikanske navne som f.eks. britiske Tommy Steele . 20 Rock’n’roll, som 1960’erne lærte at elske den, måtte være ægte amerikansk. I 1968 begyndte også danske musikskribenter at berette, at halvtredsernes rock’n’roll var ved at blive populær på ny, i første omgang i den engelsktalende verden og Sverige.21 Derefter udviklede retrorocken sig støt, sideløbende med ungdomsoprørets udfoldelse, og gjorde sig efterhånden også gældende i det danske musikliv. Nærmest som en of?iciel anerkendelse af denne udvikling startede Danmarks Radios Program 3 i foråret 1971 en ny ugentlig udsendelsesrække med den sigende titel ”Pop før – pop nu.”22 Populærmusikken skulle ikke længere bare eksistere i nutiden, men helst også relateres til fortiden. FREMTIDSTABET OG DET NYE TIDSREGIME For Jørgen Kristiansen røbede ?lugten fra nutiden, at ungdomsoprøret var forbi, og at dets resultater var langt mere beskedne, end oprørerne selv havde satset på. Den vestlige ungdom havde mistet fremtidshåbet, hævdede han i april 1973. Nok levede den politiske beatmusik stadig på det europæiske kontinent, i Danmark især med kunstnerkollektiverne Agitpop og Røde Mor. Men den toneangivende engelsksprogede pop- og beatmusik var nu igen ”uskadelig underholdning,” der lod publikum få a?løb for aggressioner uden samfundsrevolutionære konklusioner.23 For ham var retrorocken altså først og fremmest rodfæstet i en længsel efter halvtredsernes tilsyneladende tryghed og uskyldighed. Læst i sammenhæng med hans ovennævnte betragtninger over nostalgitrenden et par måneder før peger dette på en vurdering af ungdomsoprøret som en art konjunkturudsving inden for de vedvarende kulturelle parametre for det moderne samfund: At dets men20 Nygaard: ’Lyden’; Nygaard: ’High Priest’; Michelsen: ’Hver’; samt især Hit: 1(1), 1(2), 1(4), 1(5), 1964 (om hhv. Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Fats Domino, Buddy Holly og Tommy Steele); Kurt Skjoldby: ’Hvad blev der af rock’erne?’ i Beat 1(7), 1(8, 1(11), 1(12), 1(13, 1(15), 1(16), 1(17), 1(18), 1965 (om hhv. Bill Haley, Little Richard, Pat Boone, Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Chuck Berry, Tommy Steele, The Everly Brothers samt i én artikel de skandinaviske navne som Ib ’Rock’ Jensen, Otto Brandenburg, Birger Gylling, Little Gerhard og Melvis). 21 Information 5.3.1968, lmr [Lars Møller Rasmussen]: ”Rock’n’roll-renæssance er på vej i Storbritannien”; Ekstra Bladet 6.6.1968, CG [Carsten Grolin]: ”Rockkongen tror ikke på rockens tilbagevenden”; Ekstra Bladet 10.6.1968, Carsten Grolin: ’Rock – et slag i ansigtet’; Ekstra Bladet 12.6.1968, Carsten Grolin: ”Goddag igen og farvel til rock’en”; Politiken 12.6.1968, oj [Ole John]: ”Rocken er død, rocken leve”; ”Skal vi nu igen rokke og rulle”, Vi Unge juli 1968,; Information 1.11.1969, Erik Thygesen: ”Rock & Roll is Here to Stay” (også i Bengtsson: Der gror, 27-35). 22 Programoversigter via larm.fm. 23 Jørgen Kristiansen: ”Protest-beaten er blevet tandløs underholdning”, Vi uge april 1973, s. 32f.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 temp 235 temp 236 temp 237 temp 238 temp 239 temp 240 temp 241 temp 242 temp 243 temp 244 article02 article04 article03 article05 article06 article07 article08 debat01 article09 debat02 debat03 review01 review02 review03 intro01 article01