118 mens onder. Men protesterne havde været ledsaget af populærmusik med amerikanske rødder. ”For mig var lyden af musikken lyden af frihed i en meget omfattende forstand,” har den fremtrædende venstreintellektuelle Morten Thing erindret om sit unge jeg i de år.16 Musikken kunne være med til at de?inere en egen identitet for ungdommen, både individuelt og kollektivt, men den kunne også markere indbyrdes distinktioner mellem grupper af unge, og på alle disse måder kunne den samtidig udtrykke måder at forholde sig til hinanden og til samfundet på. Det kunne være den akustiske, inderlighedssøgende og samfundskritiske folk-musik med Bob Dylan i spidsen; de britiske elguitarudgaver af amerikansk rhythm and blues hos The Rolling Stones eller The Animals; den såkaldte progressive beat som spillet af Jimi Hendrix eller Pink Floyd; eller The Beatles, som vævede adskillige amerikanske musikarter ind i deres britiske stil.17 Både progressivitetsbegrebet og de idealer om originalitet og autenticitet, som prægede den nye populære musik fra slutningen af 1960’erne, rummede i sig selv en karakteristisk moderne orientering mod anderledes fremtider. Men ligesom 1700- og 1800-tallets nye opfattelser af samfundshistorien som et sekulært fremskridt var blevet komplementeret af lige så banebrydende interesser for anderledes fortider som forudsætninger for nutid og fremtid, således udviklede også sen-1960’ernes kunstnerisk og politisk autenticitetssøgende populærmusik sine egne former for fortidsbevidsthed.18 Det kunne fornemmes allerede ved The Beatles’ internationale gennembrud i 1964. I modsætning til start-1960’ernes glatte popmusik, der stod i centrum for de?initionen af ungdomsidentitet og endda blev udnævnt til en slags tidsånd, pegede The Beatles udtrykkeligt tilbage til den mangfoldige arv, de videreførte fra både hvid og sort vestlig musik.19 I beatlernes kølvand fulgte danske popblade som Hit og Beat nogle af sporene tilbage til især 1950’ernes amerikanske rock’n’roll-helte. Nogle af de helte havde man kendt dengang i Danmark også. Først og fremmest den unge Elvis Presley. Men i tilbageblik viste sig andre markante rock’n’roll-skikkelser, som indtil da havde været upåagtede i dansk sammenhæng. Ikke mindst levede sangeren og guitaristen Chuck Berry op til midt-1960’ernes nye kriterier for autenticitet ved både at være afroamerikaner og skrive sin festglade, ungdommelige musik selv. Flere af de bud på rock’n’roll, der faktisk havde stået centralt 16 Thing: Min egen, 128, se også tilsvarende s. 79f, 86f og 97. 17 Ihlemann og Michelsen: ’Drømmen’; Jørgensen: ’Utopia’; Schildt og Siegfried: Between; Siegfried: Time; Kutschke og Norton: Music; Jensen, Vokstrup og Wendelbo: DunHammer; Grinderslev: Dansk populærmusik, 76-80; Rosenørn: Beatlemania. Udviklingen, begrebsdannelserne og deres personi?iceringer ses i periodens danske poppresse, især Vi Unge, Hit, Beat, Børge, Top pop og senere Go!. Se også Malm: Ungdomsoprør. 18 Se især Koselleck: Vergangene. 19 Nygaard: Elvis i Danmark, 101-104, 113-130.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 temp 235 temp 236 temp 237 temp 238 temp 239 temp 240 temp 241 temp 242 temp 243 temp 244 article02 article04 article03 article05 article06 article07 article08 debat01 article09 debat02 debat03 review01 review02 review03 intro01 article01