102 nisteren og en af Danmarks største vikingekonger kan være hele forklaringen på fødslen af Venstre-Vikingernes Saga. Bojesen vendte tilbage til serien seks gange under valgkampen i oktober 1947. Grundstenene var lagt til en egentlig føljeton, men der gik stadig en rum tid, før Venstre-Vikingernes Saga som fænomen blev etableret. Første gang navnet indgik i tegningens titel var 12. januar 1949, ironisk nok i anledning af Knud Kristensens udtræden af Folketinget. Titlen var ”En bærserks endeligt (Af Venstre-Vikingernes Saga)”15. Personen, hvis navn formentlig var den oprindelige inspiration til den tilbagevendende satiriske vikingeramme, trak sig fra Folketinget, og samtidig blev serien gennem sin titel endelig etableret. I tegningen sås også den særlige undertekstmodel skrevet i sagaform, eller som det nævnes i en anden tegning – Hávámál. Teksterne som Bojesen skrev sammen med redaktør med ansvar for det satiriske stof, Hakon Steffensen, blev også en af seriens mest berømte kendetegn. Det var dog særligt under Erik Eriksens regeringsperioden fra 1950-1953, at Venstre-Vikingernes Saga havde kronede dage. Af de 273 tegninger fra 1947 til 1973 under navnet Venstre-Vikingernes Saga, der dukker op gennem en søgning på Museet for Dansk Bladtegnings digitale database, er hele 91 fra disse ?ire år. Det synes oplagt at analysere Venstre-Vikingernes Saga gennem en traditionel historiebrugsvinkel, hvor formålet er at undersøge hvilken form for fremstilling og narrativ, der præger den speci?ikke fortid eller historiske æra, der bliver fremstillet, i dette tilfælde Vikingetiden. Eller med andre ord: Hvilke vikinger var Venstre-Vikingerne? Her kan det nævnes, at de var mere komiske og ufarlige end krigeriske. Og de befandt sig markant oftere på land end ved vand og strand. Der var altså mere fokus på langhus end langbåd. Dette peger i samme retning, nemlig at Venstre-Vikingernes Saga var et redskab til at fremstille det agrare Venstreparti på en nedladende måde, ved at tilskrive partiet og dets politikere karakteristikker, der var uønskede for den urbane Politiken-læser. Serien kunne derfor ses som et politisk redskab til at nedgøre avisens politiske modstandere. Men muligvis på grund af Bojesens meget afvæbnende måde at tegne på blev den en stor succes også blandt Venstre-læsere og ikke mindst ofrene selv, Eriksen-regeringen. Det kunne være årsagen til, at serien antageligt var i fare for at blive suspenderet af avisens egen redaktion.16 Bojesen selv brugte dog en tegning på at a?kræfte dette rygte.17 Hvis serien, og måden Venstre-politikerne blev fremstillet i den, havde til hensigt at stille Venstre-partiet i et negativt lys – uanset om det blev opfattet således – kan en anden speci?ik pointe, den centrale for denne artikels tematiske indhold, fremhæves: Selve brugen af tid, eller snarere usamtidighed, der blev taget i brug i Sagaens rammesætning. 15 Politiken, 12. januar 1949, 6. 16 Jyllands-Posten, 14. marts 1954, 3. 17 Politiken, 21. marts 1954, 20.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 temp 235 temp 236 temp 237 temp 238 temp 239 temp 240 temp 241 temp 242 temp 243 temp 244 article02 article04 article03 article05 article06 article07 article08 debat01 article09 debat02 debat03 review01 review02 review03 intro01 article01