PÅ SPORET AF EN MODERNE EUROPÆISK BYHISTORIE Rosemary Wakeman: A Modern History of European Cities. 1815 to the Present, London: Bloomsbury Academic, 2020. Findes der en særlig form for europæisk by? Og i givet fald – hvad gør en by ”europæisk”? Disse spørgsmål danner udgangspunkt for den amerikanske historiker Rosemary Wakemans seneste bog, A Modern History of European Cities. 1815 to the Present, som udkom på Bloomsbury Academic i foråret 2020. Svaret på disse spørgsmål skal ifølge Wakeman ikke � indes i London eller Paris’ arkitektoniske vartegn, boulevarder og monumenter, men i det europæiske bysystems heterogenitet og stabilitet. Bogen er interessant ikke blot, fordi den tilbyder en velskrevet og informativ introduktion til det urbane Europas moderne historie, men også fordi den implicit peger på de mange potentialer, som den moderne by rummer som analyseobjekt. Selvom Wakeman langt fra er den første, der forsøger at skrive en moderne europæisk byhistorie, udmærker hendes studie sig på en række områder, hvilket gør udgivelsen af A Modern History of European Cities til en oplagt anledning til at tage pulsen på nyere tendenser og sporskifter inden for europæisk byhistorie.1 Bogen er først og fremmest et oversigtsværk, der skal læses som et katalog over den politiske, sociale og kulturelle heterogenitet, der har karakteriseret Europas urbane landskab gennem to århundreder. Den tilbyder ikke en samlet syntese, der forbinder Europas byers moderne historie i én lineær fortælling, og netop det udgør en af dens styrker. Wakeman fremhæver den diversitet og de lokale særtræk, der har gjort byer som Glasgow, Wien, Gdansk og Beograd på samme tid sammenlignelige og distinkte. Selvom bogen også rummer de velkendte historier om Hausmanns ombygning af Paris og Wiens kommunesocialisme, repræsenterer den først og fremmest en markant fokusforskydning mod det perifere, provinsielle og, ikke mindst, det relationelle. I stedet for at centrere analysen omkring udvalgte bybiogra � iske studier, fremhæver Wakemen det spektrum af relationer og forbindelser, hvorigennem Europas moderne urbane landskab har manifesteret sig. På den måde formår Wakeman at levere en analyse, der har blik for de mange lokale variationer og fortolkninger af urban modernitet, der kom til 1 Se f.eks. Benevolo: The European City; Clark, European Cities; Hohenberg og Lees, The Making of Urban Europe; Lees og Lees, Cities and the Making of Modern Europe; Lenger, European Cities. For planlægningshistoriske studier, se: Hall, Cities of Tomorrow; Ward, Planning the Twentieth Century.