81 ne ikke tilhørte den ariske race, men derimod repræsenterede blandinger af forskellige racer og var at opfatte som mindreværdige. Nazismens brutale version af racehygiejnen, herunder udryddelsen af jøder og andre racehygiejniske målgrupper, betragtede mennesket som bærer af en bestemt arvemasse. Følgelig blev de individuelle menneskerettigheder stærkt nedtonede til fordel for sin art eller i nationalsocialistisk retorik Volksgemeinschaft (folkefællesskab). En følge heraf var opgivelsen af den levende generation til fordel for den kommende. Nogle af de mest betydningsfulde aktører i den nationalsocialistiske racehygiejne var den tidligere nævnte Alfred Ploetz samt Eugen Fischer (1874-1967) og Fritz Lenz (1887-1976), som alle nød anerkendelse for deres markante bidrag til skabelsen af en nationalsocialistisk eugenik. Sammenfattende var der i den eugenik, der i Weimarrepublikken gennemgik en stærk institutionalisering, popularisering og politisering, et aggressivt iboende potentiale, hvis frisættelse kom med den ideologiske omvæltning i 1933.22 Rent praktisk betød det, at der blev oprettet en tilsvarende administrativ og juridisk infrastruktur i det Tredje Rige for at omsætte de raceteoretiske og -hygiejniske tiltag.23 Et væsentligt element i omsætningen af nationalsocialisternes racehygiejniske politik var en omstrukturering af sundhedsvæsnet og af lægernes funktion, som blandt andet blev manifesteret gennem Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesen (GVG) (lov om standardisering af sundhedsvæsnet) fra 2. juli 1934. Forudsætningerne for, at GVG kunne realiseres, kan identi?iceres i den økonomiske nød, sundhedsvæsnet og dermed lægestanden var havnet i grundet 1930’ernes krise. Så fremdeles virkede racehygiejnens økonomisk begrundede strategier overfor de socialhygiejniske i den grad mere tiltalende og virkningsfulde. En del af strategien var præventive tiltag, hvis målsætning var bevarelsen af familiens arvelige sundhed, som skulle medføre en væsentlig nedgang i udgifterne til sundhedsvæsnets sociale udgifter. Efter vedtagelsen af GVG blev en række love vedtaget, som faldt inden for sundhedsvæsnets kompetenceområde, og som var inden for rammerne af arv- og racepleje: Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (den såkaldte Blutschutzgesetz, lov om beskyttelse af det tyske blod og ære) og Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes (den såkaldte Ehegesundheitsgesetz, som forbød ægteskab mellem tyske statsborgere under bestemte forudsætninger).24 Forudgående for de opremsede love var udstedelsen af sterilisationsloven Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (lov om forebyggelse af arvesygt efterkom) i 1934. Den optegnede, i hvilke tilfælde sterilisation kunne anvendes grundet eugenisk indikation, som blandet andet indbefattede åndssvaghed, skizofreni og arvelig blind- og 22 Henke: ‘Tödliche Medizin’, 18. 23 Weingart, Kroll og Bayertz: Rasse, Blut und Gene, 460. 24 Weingart, Kroll og Bayertz: Rasse, Blut und Gene, 380-3.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02