80 tilværelse. Eksempelvis betød det nærmere bestemt, at et individs forplantning kunne afværges ved mistanke om, at dets a?kom ville ligge til last for forsørgelsesvæsnet. Denne optik afveg i høj grad fra den racehygiejniske, hvis mål i sig selv var optimeringen af arvematerialet.17 Det er væsentligt, at Steincke dermed betragtede eugenikken som en del af et større socialhygiejnisk program. Det er betragtninger, som ligger på linje med den tyske socialistiske eugenik og Grotjahn. I samme ånd knyttede Steincke an til vigtigheden af realiseringen af en socialistisk samfundsorden for at kunne omsætte eugenisk teori til praksis. Det begrundede han blandt andet i videnskabens manglende fastlæggelse af, hvilke fænomener, der var henholdsvis socialt betinget, og hvilket der var arveligt betinget. Til at a?hjælpe den problematik var det fornødent, at alle negative miljøpåvirkninger blev afskaffet. Derigennem ville det være muligt at udskille de virkelige arvelighedselementer. Forudsætningen for denne proces var netop den socialistiske samfundsorden.18 Møller præsenterer ligeledes Theodor Geiger som repræsentant for den socialistiske grundholdning til racehygiejnen. Geiger mente i lighed med Steincke og den socialistiske eugenik, at kapitalismens skabelse af ulige vilkår forhindrede muligheden for at skelne mellem gode og dårlige arveanlæg. Ifølge Geiger var det meget afvekslende, hvilke evner, der var garant for succes i de forskellige samfund og i særdeleshed i forskellige epoker. Derfor var det ideelle for Geiger et samfund, der efterstræbte gode vilkår for alle, eftersom det skabte de bedste forudsætninger for, at de bedst egnede overlevede.19 Geiger mente ydermere, at fordi mennesket er født ulige, krævede samfundets trivsel, at der for de dygtige i hvert slægtsled og for ”undermålerne” i de begunstigedes a?kom gjorde sig en henholdsvis potentiel opstigning og nedstigning gældende. Den nationalsocialistiske eugenik adskiller sig på mange områder fra den socialistiske. Nogle af de vigtigste teoretikere inden for den nationalsocialistiske eugenik var Arthur Comte de Gobineau (1816-1882) og Houston Stewart Chamberlain (1855-1927). Deres raceteorier konstituerede de ideologiske referencer til nationalismen og antisemitismen i Tyskland.20 Gobineau foretog en hierarkisering af racer i sin a?handling Essay on the Inequality of the Human Races fra 1853-1855, hvor han anså den germanske race, som han også betegnede som den ariske, som Hauptkulturträger (hovedbærer af kulturen) og advarede mod en raceblanding, da det ifølge ham var en trussel mod kulturens opretholdelse.21 Denne holdning delte Chamberlain, der i sit omfattende værk fra 1899 portrætterede germanerne som grundlæggere af en fuldstændig ny civilisation og kultur. Hans opfattelse af jøderne var på linje med den senere antisemitisme, nemlig at jøder17 Møller: ‘Socialistisk eugenik’, 5. 18 Møller: ‘Socialistisk eugenik’, 7. 19 Møller: ’Socialistisk eugenik’, 8-9. 20 Weingart, Kroll og Bayertz: Rasse, Blut und Gene, 99. 21 Zankl: ‘Von der Vererbungslehre’, 53.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02