76 tetet. Geigers enorme ind?lydelse på sociologiens udvikling i Danmark er utvivlsom, og i 1948 blev han dansk statsborger. Han døde på tragisk vis allerede i 1952 på sin hjemrejse fra Canada efter et år som gæsteprofessor på Toronto Universitet. Foruden Geigers talrige boganmeldelser og artikler omfatter hans værk 170 titler. Han har publiceret undersøgelser om alt fra almen sociologi, sociologisk metode, social mobilitet, masse og revolution, ideologikritik til retssociologi. Gennemgående er Geigers arbejde præget af hans særlige sociale og humane indstilling, eksempelvis engagerede han sig særligt for de socialt ringere stillede. Både i sin tid i Tyskland og senere i Danmark beskæftigede han sig med emnet eugenik ligesom mange andre intellektuelle i hans generation. Eugenik, som er sammensætningen af de græske ord ’eu’ og ’genos’ og betyder god slægt,4 konstituerede sig på forskellig vis i det danske og tyske samfund i starten af 1900-tallet. I Tyskland blev idéer om eugenik en essentiel del af nationalsocialismen, mens eugenikken især i de skandinaviske lande vandt indpas i form af en socialistisk eugenik. Dermed befandt Geiger sig i grænseområdet mellem disse to opfattelser af eugenik, hvis udformning og praksis han som anerkendt sociolog søgte at præge. Idealet for den praksis betonede han i antagonismen mellem magten og intelligentsiaen, som skulle opfattes som to sideløbende og ua?hængige størrelser, som det indledende citat fremfører. Hvorvidt Geiger i 1933 var tro mod sit ideal, er omstridt i forskningen. På den ene side identi?icerer nogle forskere en opportunistisk holdning til nationalsocialismen hos Geiger,5 mens andre fremstiller ham som en stærk opponent til naziregimet.6 Der er to forhold, der gør det interessant at belyse denne kontrovers ud fra en dansk-tysk vinkel. For det første Geigers emigration og dermed hans kendskab og tilhørsforhold til begge lande, og for det andet hans udgivelse af to omfattende og empirisk tungtvejende sociologiske studier til emnet eugenik, hvoraf det første værk, Erbp?lege, blev udgivet i 1934 i Tyskland og det andet, Samfund og Arvelighed, blev udgivet i 1935 i Danmark. De to værker minder meget om hinanden i form, men gennem en komparativ analyse bliver det tydeligt, at Geiger i udarbejdelsen og udgivelsen af de to værker var under ind?lydelse af to meget forskellige samfundsstrukturer. 7 Den teoretiske ramme udgøres af de gældende opfattelser af eugenik, som blev manifesteret og praktiseret i Tyskland og Danmark i tiden, henholdsvis en nationalsocialistisk eugenik og en socialistisk eugenik. Det komparative studie af Geigers værker vil vise, hvordan Geiger gennem sproglige manøvrer forsøger at gøre sig 4 Thomsen og Koch: ‘Eugenik’. 5 van Dyk og Schauer: ... daß die, 105; Meyer: Die Soziologie, 35; Braunreuther/Steiner: ‘Bürgerliche Soziologie’, 54-5. 6 Kö nig: ‘Theodor Geiger’, 16; Bachmann: ‘Theodor Geiger’, 41; Trappe: ‘Theodor Geiger’, 262 og 279. 7 Dermed berører artiklen ikke Geigers øvrige arbejde og studier om eugenik. Den tidslige ramme er ligeledes særdeles begrænset, da artiklen ønsker at belyse Geiger og hans holdninger, da den samfundsstrukturelle og geogra?iske overgang ?inder sted.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02