67 gerligt publikum. Det henvendte sig dermed til publikum på nye måder og a?hang dermed også uvægerligt af en vis genklang hos det publikum: overensstemmelse med nogle læsere, vrede i andre kredse. Bladets politiske dagsorden i denne sammenhæng var dog aldrig stabil eller forankret i en enkelt sag. Frem for vedholdende at arbejde for folkeligt politisk engagement i overensstemmelse med de republikanske principper, bladet selv annoncerede i 1841, udviklede det en lang række forbigående projekter. Det kunne være lige så ringeagtende over for den jævne befolkning, som det var kritisk over for den gængse borgerlig-liberale ringeagt for de samme befolkningsgrupper. Dets demokratiserende appel til almuen og erklæringer om sympati med den ændrede heller ikke ved, at bladet stadig grundlæggende talte til og på vegne af den jævne befolkning. Der var ikke tale om, at folk fra de lavere klasser selv kom direkte til orde i dets spalter. I disse henseender videreførte Corsaren nogle af de selv samme hierarkier og iboende modsætningsforhold i den romantiske epoke, som det vendte sig imod. Fra cirka 1843 og frem lagde Corsaren de ?leste af de politiske mål fra de første årgange bag sig. Bladet fastholdt sin karakteristiske enhed af satiriske tekster og billeder, men lagde i stigende grad afstand til politikkens sfære som grå og trist i modsætning til kunstens og skønhedens farverige verdener. Hvor Corsaren f.eks. tidligere havde fremhævet Kjøbenhavnsposten som frihedens eneste tilbageværende forkæmper blandt dagbladene – og dermed underforstået: som allieret med Corsaren i denne kamp – hånede bladet i midten af 1840’erne Kjøbenhavnsposten for den politiske puritanisme, hvormed den forsvarede sin demokratiske holdning: Den manglede skønhed.56 Corsarens dristige politisering af den sociale virkeligheds grimhed i dens modsætning til romantiske skønhedsidealer var veget til fordel for hyldesten til disse skønhedsidealer selv. Corsarens satire skiftede på samme tid fra tydelig politisk opposition til et langt mindre direkte politisk drilleri mod kulturelle notabiliteter som Johan Ludvig Heiberg og Søren Kierkegaard.57 Kort fortalt kom Corsaren hen mod midten 56 ’Forsøg...’, Corsaren nr. 241, 2-5-1845; ’”Corsarens” Logbog’, Corsaren nr. 269, 14-11-1845; ’Hvis ”Kjøbenhavnsposten” ?ik magten’, Corsaren nr. 287, 20-3-1846. 57 Helt uden politiske implikationer var Corsarens angreb på kulturelle og åndelige notabiliteter ikke. Bladets kampagne mod Heiberg blev således bl.a. udløst af, at han i sine Intelligensblade havde ytret sig kritisk om publikums dømmekraft og siden var – som der stod i Corsaren – ”gaaet endnu videre, han har endog opløst Publicum, ligesom de engelske og franske Ministre gjør ved Kamrene, naar de ere stridige, og, da han ikke senere har sammenkaldt noget Nyt, men henholder os med Bemærkninger om en forandret Sammensætning, har han factisk tilrevet sig den ’despotiske Magt,’ som udgjør Autoritet.” ’Et Par Ord i al beskedenhed fra den lille ”Corsar” om den store Heiberg’, Corsaren nr. 92, 24-6-1842. Dette var dog ikke desto mindre politik i en bred forstand, der kunne omfatte kunst, litteratur, teater og kritikken deraf, og selv den netop citerede type af , hvad man i dag kunne kalde ’populistisk’ politisk-kulturel sympati med publikum imod smagsdommeren Heiberg, blev langt mindre tydeligt i polemikken mod Kierkegaard.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02