219 MUSEALISERING AF ROCKEN Med den britiske musik- og kulturkritiker Simon Reynolds ord er rocken og populærmusikken efterhånden både gammel og etableret nok til, at den kan oppebære sin helt egen museumsindustri. I sin på en gang polemiserende og tankevækkende bog Retromania udfordrer Reynolds hele idéen bag de seneste årtiers tendens til at musealisere populærmusikken.12 De større institutioners ikke altid uproblematiske rolle diskuteres i ?lere kapitler i ?jerde afsnit af The Routledge Companion til Popular Music and History. De australske musiksociologer Raphäel Nowak og Sarah Baker undersøger i deres fælles artikel forskellige Hall of Fameinstitutioner. Fælles for disse er, at de næsten alle er ejet af musikbranchen og dermed omgivet af store kommercielle interesser. Samtidig er de som institutioner en del af den kanonisering af bestemte musikere og genrer, der for eksempel er grundlaget for rockisme. Dette understreges i, at optagelsesprocedurerne for mange Halls of Fame på trods af tilstedeværelsen af vedtagne og offentligt kendte optagelseskriterier ofte synes at være vilkårlige og baseret på de enkelte komiteer og kuratorers subjektive holdninger. Nowak og Baker illustrerer dette med to velvalgte eksempler. Det første er den globalt opererende amerikanske Rock and Roll Hall of Fames tendens til at favorisere kendte, hvide, mandlige kunstnere fra baby boomer-generationen. I en helt anden skala ?indes små, lokale og frivilligt drevne institutioner som The Rhode Island Music Hall of Fame, hvor optagelse også kan være a?hængig af, om en kandidat har tid til at give koncert i forbindelse med optagelsesceremonien. Halls of Fame er institutioner, som med rette kan kritiseres for at praktisere ideologisk kanonisering og historisering. I en virkelighed, hvor der globalt set ikke er mange offentlige museer eller arkiver, som har en indsamlings- eller formidlingsforpligtelse for populærmusik, bliver ansvaret for indsamling og dokumentation dermed overladt de brancheejede Halls of Fame. Ofte benyttes deres samlinger til både egne og eksterne forsknings-, formidlingsog undervisningsaktiviteter. Flere etablerede eller nyoprettede museer er dog inden for de senere år begyndt at arbejde mere systematisk med populærmusik, hvilket er emnet for den britiske musikforsker Marion Leonards artikel. Alene i de nordiske lande er der inden for de sidste ti år åbnet ?ire nationale specialmuseer med populærmusik som primært virkefelt: Rockheim – Det nasionale musset for populærmusik i Norge (2010, rockheim.no), Rokksafn i Island (2014, rokksafn.is), i Danmark Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur (2016, museumragnarock.dk) og endelig Musiikkimuseo Fame i Finland (2019, musiikkimuseofame.?i), som på trods af store institutionelle og kulturpolitiske forskelligheder viser, at populærmusikkens kulturarv har fået en mere positiv bevågenhed inden for kulturarvs12 Reynolds: Retromania.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02