213 bliver særligt tydelig i en tid, hvor der i offentligheden og institutionelt er en stor interesse for populærmusikkens kulturarv, hvor netop en kritisk og alsidig historisk forskning udgør et væsentligt grundlag for indsamling, dokumentation og formidling. The Routledge Companion to Popular Music History and Heritage er en ny antologi og et vægtigt forsøg på at give en samlet introduktion til mange af de nye og mere kritiske trends inden for forskningen i populærmusikhistorie og kulturarv. Den er udgivet i Routledges løbende serie af Media and Cultural Studies Companions, der i skrivende stund tæller 45 titler og ?ire annoncerede udgivelser alene i 2020. The Routledge Companion to Popular Music History and Heritage er redigeret af ?ire australske musikforskere, hvoraf både Sarah Baker og Zelmarie Cantilon er tilknyttet Grif?ith Centre for Social and Cultural Studies, Grif?ith University, som har skabt et stærkt forskningsmiljø inden for populærmusikkultur. Bogens forfattere udgøres af et internationalt hold af forskere fortrinsvis med baggrund inden for sociologi, antropologi, historie, medie- og musikvidenskab fra universiteter og forskningsinstitutioner fra både USA, Australien og ?lere europæiske lande. Bogens redaktører har organiseret artiklerne i fem overordnede temaer, der over 38 artikler henholdsvis omhandler teoretiske og metodiske problemstillinger inden for historiogra?i, kulturarv, erindring, institutioner. Bogens sidste tema giver plads til konkrete casestudier, der vedrører de ?ire ovennævnte tematikker. Særligt under de to første temaer, der omhandler historiogra?i og kulturarv, diskuteres nogle helt grundlæggende problemstillinger om opfattelser og de?initioner af populærmusik og dens historie og kulturarv, som har haft store betydninger både inden og uden for forskningen. Som bogens redaktører påpeger i indledningen, hersker der selv inden for forskningen langtfra enighed om, hvordan begreberne populærmusik og kulturarv bør forstås. Redaktørgruppen har lagt vægt på at indhente biddrag fra forfattere, som udfordrer de gænges narrativer inden for populærmusikkens historieskrivning, idet narrativerne ofte har tjent til at visse grupper og stemmer er blevet udgrænset eller marginaliseret. Nogens historie eller kulturarv er blevet tillagt mere betydning på bekostning af andres. En mere pointeret kritisk udfoldelse af dette ?indes i bogens bidrag fra jazzspecialisten og lydforskeren Bruce Johnson, som i bogens første artikel stiller spørgsmålet, hvad har man studeret, når man har studeret populærmusik? Johnson identi?icerer en række centrale og åbenbart alment udbredte og accepterede de?initioner, som har gjort sig gældende både inden og uden for forskningsverdenen. Her træder en række påfaldende tendenser frem. Ifølge Johnson har hovedtendensen i studiet af populærmusik begrænset sig til at for det meste at beskæftige sig med studiet af musik og kulturelle praksisser, der knytter an til kommerciel musik, som stammer fra en vestlig (læs: amerikansk) kulturkreds og som sjældent er ældre end 1945 – altså en præsentistisk tilbøjelighed, som har været betydende for, at populærmusik er blevet synonymt med disse musikalske
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02