201 til, hvad fortiden fortæller os. Man kan af og til få det indtryk, at dem, der taler for at lade fortiden være og lade statuer stå, undsiger sig stillingtagen og i stedet positionerer sig som sande forsvarere af historien over for dem, der udtrykker en anden forståelse af, hvad historien skal være. Det fører ofte til letkøbte anklager om, at andre stemmer i debatten er illegitime, fordi de vil slette historien fra vores bevidsthed og påføre os deres særlige, politiske overbevisning. Ofte glemmer de selvbestaltede forsvarere af fortiden imidlertid, at statuer også er med til slette historier. De er opstillet på bestemte tidspunkter for at fortælle én historie og ikke en anden. Statuerne kan være med til at fastholde os i bestemte forståelser af fortiden, der får os til at glemme alle dem, som burde have en andel i den, de fattige, de slavegjorte, kvinderne, arbejderne osv. At reducere statuekampen til en konfrontation mellem de historiebevidste og de historieløse, der drives af rent ideologiske forestillinger, svarer til at lukke øjnene for den problematiske fortid. Man kan selvfølgelig altid svare, at fortiden var meget værre end nutiden eller, at de havde andre målestokke i gamle dage, og at vi for længst har lagt fortiden bag os. Det er uomtvisteligt rigtigt, at samfund og forståelser forandrer sig. Men er det ensbetydende med, at vi skal lade fortid være fortid? Måske man også skulle prøve at sætte sig ind, hvad det må betyde for f.eks. efterkommere af slavegjorte at se byer fyldt med glori?icerende monumenter af slaveejere og såkaldte ’opdagelsesrejsende’. I øvrigt handler historieskrivning, hvad enten den skrives på universiteter eller af folk, der protesterer, om til stadighed at stille spørgsmål til fortiden. Det er i mine øje lige så legitimt at diskutere, hvorvidt fortiden er et overstået kapitel, som det er at pege på, at der fortsat er forhold i vores nutid, der stadig er mærket af fortiden, også den problematiske. Når der protesteres over den omfattende tilstedeværelse af statuer, der glori?icerer Europas koloniale fortid, er det for at vise, at de europæiske samfund stadig er præget af denne fortid. Når I am Queen Mary henviser til den aktuelle kamp mod racisme, er det for at vise, at den racisme, som var koloniseringens hjørnesten, stadig ?indes i Europa. Statuekampen er en af ?lere måder, vi i offentligheden forholder os til fortiden på. Den handler ikke blot om at ?jerne eller lade stå. Som vi har set i tidligere indlæg i statuekampen, giver det nogle gange mening at ?jerne problematiske statuer. Men man kan også, som jeg har søgt at vise, udtrykke sig på anden vis. Nye statuer kan sættes op. Eksisterende statuer kan rekontekstualiseres, så de får en anden mening. Man kan udstille den fortrængning, statuer dækker sig under. Ligesom der er mange måder, fortiden kan indrammes på i tekst, er der også mange praksisser omkring, hvad man kan gøre med og ved statuer. Ét er sikkert: Statuekampen vil fortsætte. EFTERORD Efter at jeg afsluttede denne tekst kan jeg konstatere, at statuekrigen fortsætter med uformindsket styrke i Danmark. Den 6. november 2020 offentliggjorde en gruppe, der kalder sig ”anonyme billedkunstnere”, en video af en kunstnerisk
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02