191 inden for kulturarv), men som ligefrem negligerer ugerninger af monumental karakter. Protesterne kunne derfor både knytte an til den verdensomspændende kamp mod racisme og anskues som et kraftfuld indlæg fra en overset gruppe af borgere i Bristol. Et endnu mere opsigtsvækkende opgør udspillede sig i Oxford, hvor studerende og talspersoner for minoriteter i Storbritannien gennem ?lere år har stillet krav om at få en meterhøj statue af Cecil Rhodes ?jernet fra facaden på Oriel College. Kravene ?ik vind i seglene i kølvandet på den sydafrikanske bevægelse, Rhodes must fall, der tog sin begyndelse i 2015 med ?jernelsen af Rhodes-statuen foran indgangen til University of Capetown som følge af protester fra studerende.15 Protesterne ledte senere til mere gennemgående krav om dekolonisering af de sydafrikanske universiteter. Det var Rhodes selv, der i 1911 donerede statuen til sit alma mater i Oxford, i øvrigt som led i en omfattende, personlig statuepolitik. Cecil Rhodes, der også i sin samtid var en kontroversiel skikkelse, er siden blevet symbolet på den britiske ærkeimperialist. Det var Rhodes, der direkte og personligt tilegnede sig land i Afrika (tænk på ’Rhodesia’), udnyttede ressourcer til egen vinding og indførte racismen som direkte regeringsprincip. Ud over statuen af sig selv skabte han også the Rhodes Trust, der har ?inansieret scholarships til studerende fra Afrika. I 2003 blev trusten en del af The Mandela Rhodes Foundation. De studerendes protester mod Rhodes-statuens ophøjede placering på facaden ledte til en omfattende diskussion af koloniarv i Storbritannien. Kansleren for Oxfords universitet, en af det konservative partis spidser, tidligere guvernør over Hongkong og tidligere medlem af EU-Kommissionen, Chris Patten, skød hårdt tilbage og anklagede de studerende for at ville omskrive historien, så den passede til deres forestillinger om, hvad de fandt politisk korrekt.16 Den prominente Oxford-klassicist Mary Beard udtalte i en lettere patroniserende tone: ”We get nowhere if we try to conceal the past was aggressively not like us.”17 Argumenterne om, at fortiden ikke kun var anderledes, men også problematisk i et nutidsperspektiv, er velkendte og dukker op, hver gang der stilles spørgsmålstegn ved de dominerende historieopfattelser i den forstenede historie. Man kan imidlertid næppe klandre de protesterende for at udviske historien. Tværtimod bringer de kolonialismen og den underliggende racisme frem i lyset igen. Med en metafor kan vi sige, at de gør statuen levende. De sætter den ind i en større historie, hvor den bliver symbol på en fortid, der stadig præger nutidens Europa og USA i form af racisme. Samtidig protesterer de netop mod forsteningen af den koloniale fortid. De koloniale statuer, vejnavne m.m., der er en del af det europæiske bybillede, bidrager til den benægtelse af de postkoloniale effekter, som ikke kun har 15 Knudsen and Andersen: Affective Politics. 16 Drayton: Rhodes Must, 664. 17 https://www.the-tls.co.uk/articles/cecil-rhodes-and-oriel-college-oxford/, 23.9 2020.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02