187 Vore byer er fulde af statuer af store mænd, ofte fra en ret ?jern fortid. De ?leste af statuerne kom til fra begyndelsen af det 19. århundrede, da staterne blev nationale og ?ik behov for gennem statslige institutioner at indskrive den nationale historie i samfundet og gennem lokale myndigheder i de offentlige byrum. Godt hjulpet af datidens nye videnskab, historien, kunne statslige myndigheder udpege det galleri af historiske personer, der skulle gøre borgerne klart, hvor de hørte til. Statuemanien blev, som kulturhistorikeren Anne Eriksen siger, en væsentlig del af nationalstatens ideologiske grammatik.4 Ganske vist er fortiden ikke, hvad den har været, men helt betydningsløse er de mange statuer nok ikke for os, der går forbi dem. Fordi de indgår uanfægtet i byrummet, er de måske en del af den banale nationalisme, der hverdagsliggør nationalstaten.5 Vi studser lige så lidt over de statuer af store mænd, hvis navne måske ikke siger os noget, som vi gør over at pynte fødselsdagskager med Dannebrog. Det tages for givet, at vore byrum er fyldt med gamle, ideologiske orienteringspunkter. Det er kun når deres tilstedeværelse anfægtes, at statuerne vækker følelser til live. Det er naturligvis en myte, at fortidens spor får lov at stå urørt hen. Nogle levn bliver gjort historiske og bliver derfor arkiveret, andre kasseres. Når mængden af fortidslevn stiger eksponentielt, bliver det sidste stadig mere udtalt. Men statuer synes at have noget urørligt over sig. Hvis de skal ?lyttes, udløser det ofte voldsomme protester og anklager om ’talibanisering’ af fortiden med henvisning til det afghanske talibanregimes destruktion af de berømte Buddhastatuer i 2001. Der er imidlertid ?lere måder at omgås kulturarv på end blot at lade dem være eller ?jerne dem. Ligesom der er forskellige måder at bevare eller at ?jerne kulturarv på. I forbindelse med et større projekt om europæisk koloniarv, ECHOES, som jeg leder, har projektdeltagerne udviklet et metodologisk toolkit til at analysere forskellige strategier for omgangen med kulturarv fra den europæiske kolonisering både i Europa og i lande koloniseret af europæiske magter.6 Vi foreslog ?ire forskellige strategier, som omgangen med kulturarv kunne kategoriseres indenfor: repression (fortrængning), removal (?jernelse), reframing (rekontekstualisering) (genkomst) og re-emergence. Jeg vil søge at anvende disse strategier til at blive klogere på aktuel statuepolitik. FORTRÆNGNING Statuer rummer som nævnt politiske udsagn, når de stilles op. Udsagnene forsvinder ikke fuldkommen, når statuerne overgår til at blive fast inventar i byrummet. Men når deres eksistens anfægtes, stilles der også spørgsmålstegn ved udsagnene. I studiet af kollektiv erindring anvender man ofte begreber fra psy4 Morgenbladet 16.8.2020, Anne Eriksen: ’Menn på sokkel – og de som reiste dem’. 5 Billig: Banal Nationalism. 6 https://keywordsechoes.com/category/keyword, 14.9 2020.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02