172 I januar 1985 stillede Dagmar Mørk Jensen (RV) følgende spørgsmål til indenrigsministeren: ”Agter ministeren at fremsætte forslag til folketingsbeslutning om indførelse af almindelig børnevaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MMR-vaccine) [sic] – og i givet fald hvornår?”89 Forespørgslen blev motiveret i en række kendsgerninger, som re?lekterer problematiseringen. For det første var formålet at forebygge tre sygdomme, som blev italesat som alvorlige. Mæslinger kunne ”i nogle tilfælde” føre til fysiske eller psykiske handicaps eller død. Røde hunde kunne forårsage fosterskader, hvis en gravid kvinde blev smittet. Fåresyge kunne – ligeledes ”i nogle tilfælde” – kompliceres af meningitis og føre til sterilitet hos voksne mænd. For det andet havde Sundhedsstyrelsen anbefalet indførslen af MFR-vaccination. For det tredje sakkede Danmark bagud, idet udlandet i op til 20 år havde vaccineret mod mæslinger: ”Da vi er foregangsland på mange områder og også deltager i udenlandske vaccinationsprogrammer, forekommer det os lidt mærkeligt, at vi skulle være bagud på dette område.”90 Indenrigsministeren erklærede sig enig i ønsket om at udvide børnevaccinationsprogrammet med MFR, men forklarede, at udgifterne var en hindring.91 Udgifterne ville, ifølge ministeren, løbe op i 21 millioner kroner det første år og derefter 14,2 millioner kroner årligt. Indførslen af MFR a?hang derfor af, om det lykkedes at afsætte penge på budgetterne. Ingen af de tidligere debatter havde problematiseret udgifterne til vaccinationer. Tværtimod havde ?lere tilkendegivet, at de var investeringen værd. Med MFR var der et brud i synet på økonomi, som til dels skyldes den økonomiske og politiske situation i midten af 1980’erne. På baggrund af 1970’ernes og 1980’ernes økonomiske krise førte Schlüterregeringen en stram økonomisk politik, som havde til formål at genoprette dansk økonomi.92 I den forbindelse ?ik Finansministeriet en mere central rolle, og ministeriernes budgetter var underlagt strammere rammer. Sandsynligvis kunne Schall Holberg ikke afsætte pengene på Indenrigsministeriets budget. Året efter, i januar 1986, fremsatte Det Radikale Venstre forslag til folketingsbeslutning om at indføre MFR-vaccination.93 Argumenterne var grundlæggende de samme som ved forespørgslen året før, men der var tilføjet mere statistisk og økonomisk evidens. Det fremgik, at ti til 15 børn årligt ?ik hjernebetændelse som følge af mæslinger, hvilket kunne føre til handicaps og død. Fem til ti børn blev årligt født med skader som følge af moderens røde hunde-infektion under graviditeten. Derudover fremgik det, som citeret i indledningen, at mæslinger alene årligt kostede 35,7 millioner kroner i hospitalsindlæggelser, og dertil kom udgifter 89 FT 1984-85, 4161. 90 Ibid., 4162-3. 91 Ibid., 4161-2. 92 Det er et løbende tema i Olesen: Poul Schlüters tid. 93 FT-TA 1985-86, 4287-92.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02