153 Der er for os at se ikke én årsag til at debatten først kommer med fuldt tryk i Danmark omkring 1961, men ?lere. Der er dels en realhistorisk baggrund (prø- vesprængninger og nedfald), men også at der, sammenlignet med 1954 og perioden før var ?lere, og først og fremmest danske, videnskabsmænd der kommer på banen omkring 1960-61. Det gjorde de igen, fordi problemet også var blevet et dansk problem. Videnskabsfolkene bidrog både direkte og indirekte til debatten gennem oplysningsvirksomhed, og deres bidrag til debatten i slut 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne, hvor videnskaben besad en stor autoritet, udgør for os at se en hidtil noget overset forklaring på, hvorfor vi ?ik en debat om faren ved atomerne lige præcis i årene omkring 1960. Hvis vi ser på den politiske debat i Danmark i årene 1959-1961, henviste alle de debatterende parter til videnskaben som autoritet. Derfor er det heller ikke lige gyldigt, hvilke common sense forestillinger den svært forståelige atomvidenskab blev omsat til, og hvordan disse forestillinger i sig selv påvirkede debatten. Det er på ingen måde for at underkende betydningen af Kampagnen mod Atomvåben, som politisk var med til at rejse vigtige spørgsmål om bl.a. radioaktivt nedfald fra prøvesprængninger, men debatter har ofte en selvforstærkende virkning. Den politiske debat var en følge af en forstærket videnskabelig debat og bekymring i offentligheden generelt, hvor politikerne dernæst reagerede på de bekymringer, der blev rejst, og efterspurgte videnskabelig viden. Søren Hein Rasmussen har ret i, at det først er, da der kom en nærhedsdimension i angsten, at diskussionerne for alvor tager fart. Vi har i denne artikel argumenteret for eksistensen af en dobbelt nærhedsdimension, som har både en geogra?isk og en kropslig-fysisk dimension. Dertil har Klaus Jørgensen ret i, at Saltholmepisoden er starten på en ændring, også selvom de første målinger af radioaktivt indhold i regnvand blev foretaget i 1954. For spørgsmålet om radioaktiviteten i regnvandet blev først i 1959 koblet til konsekvenser for mennesker i Danmark, et perspektiv som blev udfoldet de følgende år. Vi mener med denne artikel at have bidraget til en bedre forståelse både af forsinkelsen og af hvorfor debatten, da den endelig kom i årene 1959-1961, bliver så effektfuld. Ud over de forklaringer, andre har peget på, bl.a. Kampagnen mod Atomvåbens succes med at få sat en dagsorden, vil vi pege på mediernes rolle som formidlere af den videnskabelige viden. Der var således i årene 1959-1962 tale om et samspil og et sammenfald af faktorer, der gav en hidtil uset, intens debat om, hvordan danskerne skulle forholde sig til atomvåbnene og deres potentielle følger. PUBLICERET MATERIALE Atomoplysningsudvalget, Betænkning nr. 334: Atomvåbenproblemer, København: Møllers Bogtrykkeri, 1963. Boyer, Paul: By the Bomb’s Early Light: American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic Age, Pantheon, 1985. Christensen, Børge Chr. og Michael Schrøder (red): Atomtidens Stråling, Danmarks Radios Grundbøger, København: Fremad, 1961.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02