13 derne mønter: det danske rigsvåben er en kompliceret sammenstilling af mange heraldiske elementer, som på 10-kronen er reduceret til tre løver på et skjold med hjerter; på én- og tokronen er kun hjerterne tilbage. Tilsvarende a?bilder græske vasemalere, som havde god plads at arbejde på, normalt ?ire heste foran en væddeløbsvogn, men vognen på bagsiden af Filip 2.s guldstatèr har kun to. Bymuren omkring Nikaia havde mere end halvtreds tårne, men på møntbilledet ser vi kun otte. Fænomenet, der også kaldes pars pro toto ”(a?bildning af) en del som udtryk for helheden” går igen på de keltiske efterligninger, hvor vognkassen er forsvundet og kun hjulene tilbage. Endelig er der på antikkens mønter en udstrakt brug af symboler. Når rytteren på bagsiden af Filip 2.s sølvstatèr holder en palmegren i hånden, er den et tegn, der betyder ”sejr”. Billedsymboler på mønter havde to fordele: de var forståelige også for dem, der ikke kunne læse; og et symbol krævede mindre plads end en tekst, der udtrykte det samme. ALEXANDER DEN STORE OG HANS EFTERFØLGERE I 336 f.Kr. døde Filip som offer for et attentat og efterfulgtes af sin søn Alexander. Den nye konge var født i det samme år, hvor Filips hest vandt i Olympia, og altså kun tyve år gammel ved sin tiltrædelse. Fra sin far arvede Alexander ikke kun tronen, han overtog også en generalstab af erfarne hærførere og en færdig plan for en angrebskrig mod Perserriget, Makedoniens nabo i øst. Den udviklede sig snart til en erobringskrig, der bragte enorme landområder under makedonsk kontrol. I Alexanders storrige, der strakte sig helt til det Indiske Ocean, var græ- ske, dvs. makedonske, mønter den gængse valuta. Alexander var meget bevidst om sit eget image og ville fx kun lade sig portrættere af sin hof-billedhugger, Lysippos. Han omgav sig med et pragtfuldt hofceremoniel og mange af undersåtterne betragtede ham som en guddom. Alligevel gik Alexander aldrig så vidt som til at erstatte gudens portræt på mønterne med sit eget. Faktisk fortsatte han gennem adskillige år produktionen af Filip 2.s guldmønter med uændret for- og bagside og med faderens navn på bagsiden (?ig. 2).6 På Alexanders egne mønter viste forsiden af guldmønterne typisk et billede af gudinderne Athena eller Nike, sølvmønterne af guden Zeus eller halvguden Herakles eller Zeus.7 På mønternes bagsider finder man Alexanders navn og eventuelt også hans kongetitel, men ikke hans portræt. Efter Alexanders død i 323 f.Kr. gik tronen videre til hans halvbror, Filip 3. Den nye konge videreførte de velkendte mønttyper med sit eget navn i stedet for Alexanders, men vedblev også at slå mønter i broderens navn gennem nogle år, indtil han blev myrdet og a?løst af Alexanders søn, barnekongen Alexander 4. Snart efter begyndte riget at falde fra hinanden efterhånden som de statholdere, der 6 Mørkholm: Early Hellenistic Coinage, 43. 7 Mathiesen: Grækernes mønter, 60.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02