142 midlertidigt stop for nukleare prøvesprængninger i atmosfæren, efter at antallet af prøvesprængninger på verdensplan i 1958 havde nået et hidtidigt maksimum. I 1960 foretog franskmændene, som ikke var en del af den frivillige aftale, en prø- vesprængning i Sahara, og 30. oktober 1961 foretog Sovjetunionen verdens hidtil kraftigste prøvesprængning af en B-bombe (’The Tsar Bomb’ på ca. 50 MT) på Novaja Zemlja, en sprængning som øjeblikkeligt kunne måles i hele det nordiske område. De sovjetiske prøvesprængninger og nedfaldet herfra er udgangspunktet for en meget stor del af de artikler, som vi har gennemgået i såvel 1959 som 1961.44 De danske sundhedsmyndigheder begyndte som tidligere nævnt at måle indholdet af radioaktivitet i regnvand i 1954. Målingerne blev først kendt i en bredere offentlighed, da myndighederne i 1959 forbød indbyggerne på Saltholm at bruge regnvand som drikkevand. Målingerne genererer herefter i sig selv historier, både når indholdet af radioaktivitet stiger og når det falder. Bekymringer over radioaktivt nedfald gav anledning til møder og foredrag med eksperter. Som reaktion på de mange spørgsmål, der blev rejst i den offentlige debat, sendte både DR og Civilforsvarsstyrelsen oplysende udsendelser/udsendte oplysende ?ilm i 1961, som igen genererede yderligere debat. Tilsammen genererede de nævnte begivenheder, hændelser, oplysningsvirksomhed og debatter en strøm af reportager, ledere, kronikker, læserbreve mv. i de danske aviser især i 1960 og 1961, som dannede en løbende diskussion om grænseværdier og hvilke typer at strå- ling der var farlig i hvilke doser. Vi har i skema 2 grupperet artikler fra 1959 ud fra samme kategorier som i 1954, og det er tydeligt, at der er sket ændringer. For det første er der færre artikler om fremskridt som følge af atomteknologiens udvikling, for det andet fylder Danmark (og resten af Norden) nu mere end resten af verden i artikler, der har bekymring for radioaktiv stråling som udgangspunkt, og endelig begynder vi at få artikler, som anvender begrebet ’menneskeheden’, når det speci?iceres for hvem den radioaktive stråling er et problem. Først i 1961 er kategorien dog vokset til et omfang, hvor vi har valgt at gøre disse artikler til en selvstændig undergruppe (se skema 3). Fremskridtsartiklerne, som i 1959 udgør 31 % mod 41 % i 1954 af artikler hvor ’radioaktiv*’ optræder, har ikke ændret sig tematisk og har heller ikke markant ændret sted. Derimod har lokationen ændret sig for artiklerne, der handler om radioaktiviteten som problem. Hvor 7 % af disse artikler i 1954 havde Danmark som lokation, gælder det for 23 % af artiklerne i 1959. Diskussionen om radioaktivitetens potentielle farer begyndte med et forbud, som blev udstedt 4. maj 44 Se https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_testing. Søjlediagrammet i opslaget viser, at antallet af nukleare prøvesprængninger på verdensplan topper i 1958 og 1962. Den frivillige aftale om prøvestop havde således effekt. USSR brød aftalen i 1961, hvorefter USA og GB ligeledes genoptog prøvesprængninger i atmosfæren.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02