140 ger 12.4. en artikel om en københavnsk arbejder, som gik rundt med en ”atomkanon” i bukselommen. Underoverskriften lyder ”Uheld på industrivirksomhed understreger betydningen af at følge sundhedsautoriteternes forskrifter for anvendelse af radioaktive stoffer”39 Berlingske Tidende rapporterer januar 1954 fra åbningen af Englands første ”atom-fabrik”, hvor mandskabet har særlige beskyttelsesdragter på, og alle går rundt med en fotogra?isk plade som identi?ikation. Pladerne måler samtidigt radioaktiviteten og fortæller på den måde ”om hver enkelt Funktionærs Paavirkning af de farlige Kræfter”.40 Social-Demokratens korrespondent i England besøgte også de engelske atomkraftværker. ”Læserne må se for sig en fabrikshal, der er holdt i skinnende hvidt og stålgråt. Der er ikke et støvfnug at ?inde noget steds. Det er der sørget for ved energisk støvsugning. Bestandig ser man arbejdere klædt i hvidt fra top til tå, med hvide gummistøvler og hvide handsker…”. Det understreges i artiklen, at ”selv den fredeligste atomfabrik kaster vældige mængder af spildmateriale fra sig, af en så dødsensfarlig karakter, at blot indholdet af de anvendte støvsugere i atomfabrikkerne kunne gøre det af med alt levende i en by”. Men der er styr på tingene: ”Ved alle atomværkerne er der store sundhedsdepartementer, der ikke alene nøje overvåger de ansattes helbred”, men også overvåger omgivelserne. Artiklen slutter med en udtalelse fra de ansvarlige myndigheder (det britiske forsyningsministeriums atomdepartement) om, at ”arbejderne i de engelske atomværker er mindre udsatte for erhvervssygdomme end arbejderne i nogen anden fabrik”.41 Avisartikler med kontrol som tema udtrykker både im- og eksplicit-synspunktet, at atomkraften på den ene side har et stort fremskridtspotentiale, hvis man udnytter kraften til det gode, samtidigt med, at faren ved radioaktiv bestrå- ling omtales, og der konnoteres til effekten af atombomber (”gøre det af med alt levende i en by”). Atomvidenskab og -teknologi er i 1954 entydigt forbundet med modernitet. Alle fremskridtartiklerne er knyttet til USA/Vesten med den implicitte antagelse, at kun teknologisk højtudviklede og moderne samfund behersker atomvidenskaben. Implicit ligger der derfor også en grundantagelse om, at det er et spørgsmål om yderligere udvikling af videnskab og teknologi, før også radioaktivitetens problem bemestres. Samtidigt er der klart stor usikkerhed om, hvad fænomenet radioaktiv stråling er, og hvordan den virker. Flertallet af artikler i 1954 eksplici39 Social-Demokraten 12.4.1954: ”Københavnsk arbejder gik rundt med ’atom-kanon’ i bukselommen”, hvor der sammenlignes med andre og mere velkendte farer ”Men mens man nok belært af egne eller andres erfaringer skal lade være med at røre ved en varm kakkelovn (…) så er der ved den radioaktive udstråling tale om en fare, som først giver sig til kende i løbet af så lang en årrække, at folk ikke i tide bliver belært af erfaringerne”. Løsningen er oplysning om farerne og i øvrigt bedre lovgivning på området. Social-Demokraten følger op med artikel 13.4: ”Lov om brugen af isotoper i industrien kommer snart”. 40 Berlingske Tidende 18.1.1954: ”Englands første Atom-Fabrik”. 41 Social-Demokraten 6.5.1954: ”England løfter sløret for sine atom-værker”.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02