138 ser, så man kan være sikker på, at nogen ikke ved et uheld rammes, er ubegrundet. ”Jeg kan imidlertid sige – med vore egne videnskabsmænd som autoritativ kilde – at der ikke er noget grundlag for de forlydender, der har været fremme om, at virkningen af eksplosionerne ikke kan beregnes, hvis dermed menes, at de videnskabsmænd, som foretager afprøvningen, ikke er i stand til at sætte en vis grænse for bombens eksplosionskraft, eller forudsige hvad hovedresultatet af sprængningen vil blive.”31 Social-Demokraten refererer d. 20.3. den amerikanske ambassadør til Japan for, at USA er indstillet på at udbetale erstatning ”Hvis Amerika blev fundet ansvarlig for de skader, japanske ?iskere pådrog sig ved at blive ramt af radioaktiv aske fra eksplosionen”.32 Det rapporteres også i notitsform i alle tre dagblade, at de japanske ?iskere behandles på et hospital for deres ”forbrændinger”, og at japanske ?isk, når de sælges i USA, underkastes en undersøgelse med geigertællere, for at ?inde ud af om de er ”forgiftede”. Virkninger af strå- lingen beskrives generelt med ord som ”smitte”, ”in?icering” og ”forgiftning.”33 Formidlingen af radioaktivitetens diffuse og delvist ukendte virkninger på organismen fandt et forankringspunkt i den – for den bredere offentlighed – mere velkendte infektionsterminologi. Politiken beskriver episoden i lignende vendinger og beretter, at ”De 23 mand sov i 14 dage i en kahyt, der var fyldt med radioaktivitet, de indåndede radioaktiv luft, de spiste ?isk, der var radioaktivt in?iceret.”34 Vi ser i midt 1950erne en bevægelse fra den teoretisk-fysiske begrebsverden, der dominerede formidlingen af eksplosionen og energien, til en biologisk-medicinsk begrebsverden, der søger at formidle de mulige effekter af radioaktiviteten. Infektionsterminologien lægger samtidigt op til, at der må kunne ?indes en kur, og dagbladene melder da også, at man måske har en kur mod radioaktive forbrændinger eller forgiftninger.35 Den anden gennemgående forankring er uheldstermi31 Politiken 31.3.1954. Se også Politiken 20.3., hvor ofrene for radioaktiv bestråling i forbindelse med Castle Bravo testen omtales som udsat for ”uventet radioaktivitet”. Berlingske Tidende har lignende ordlyd i ”Ængstelse over USA’s nye brintbombe-prøve” ”De amerikanske myndigheder har udvidet sikrings-foranstaltningerne betydeligt for at ?jerne japanernes bekymringer for nye radioaktive virkninger” (ved næste prøvesprængning). 32 Social-Demokraten 20.3.1954: ”USA vil advare hele verden før den næste B-bombe eksploderer”. 33 Social-Demokraten 17.3.1954: ”23 japanske ?iskere forbrændt 135 km fra brintbombe-forsøg” og ligeledes Social-Demokraten 18.3., hvor ?iskerne omtales som ”atomforgiftede”. Berlingske Tidende bruger også ordet ”forbrændt” 17.3.1954: ”De farlige atomer. Japanske Fiskere 100 km borte fra amerikansk A- eller B-bombeeksplosion forbrændt af ’Døds-Asken”.’ 34 Politiken 1. 1. 1955: ”At leve eller ikke leve” (leder). 35 Politiken 19.3.1954: ”Radioaktive ?isk skræmmer Japan”, hvor den læge der behandler besætningen på Fukuryu Maru citeres for, at de bliver behandlet med ”en for nylig opdaget kemisk sammensætning, ved hjælp af hvilken han haabede at ?jerne bestraalingens virkninger”. Berlingske Tidende rapporterer 17.3. under overskriften ”Atommedicin” om, at amerikanerne har udviklet en ”atommedicin i kapselform”, som er ved at ”gaa i Handelen i USA”, og Social-Demokraten rapporterer 10.7. at den amerikanske ?låde har udviklet ”forskellige systemer” (hvilke speci?iceres ikke) som kan beskytte mod ”de værste følger af atomsprængninger”, rubrikken ”Med videnskaben verden rundt”.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02