135 radioaktivitet optræder som et problem med Danmark som sted, og hvor videnskabsfolk forholder sig kritisk til danske myndigheders og autoriteters udlægninger og holdninger til problemet radioaktivt nedfald, men artiklerne er som helhed få, og de få kritiske artikler er stort set alene at ?inde i Politiken. Vi har grupperet artiklerne fra 1954 i skema 1. Der er tale om såvel forsidehistorier som små notitser, eneste kriterie har været at ordet ’radioaktiv*’ optræ- der i teksten. Artiklerne fordeler sig i 1954 omtrent ligeligt mellem artikler hvor atomteknologi/radioaktivitet omtales positivt, og artikler hvor atomteknologi/ radioaktivitet omtales negativt. Herudover er der en både/og-gruppe. Hvis vi ser på de artikler, hvor atomteknologi/radioaktivitet omtales positivt, er udgangspunktet (kilden) typisk natuvidenskabelig herunder lægevidenskabelig forskning eller annoncering af tekniske landvindinger, hvor hovedbudskabet er, at udnyttelsen af de naturvidenskabelige opdagelser betyder, at store fremskridt venter lige rundt om hjørnet. Atomernes kraft kan bruges til at løse problemer med fx energiforsyning, eller man forestiller sig at fremtidens ?ly vil bruge atombrændstof.26 Atomteknologien kan også udnyttes til at udvikle nye typer af lægemidler – der sammenlignes her med udviklingen af antibiotika (penicillin) for at illustrere de store muligheder i udvikling af nye typer medicin baseret på viden om atomernes virkemåde.27 I fremskridtsartiklerne omtales radioaktive isotoper, som kan anvendes i forbindelse med undersøgelser eller målinger i såvel medicinsk behandling som i industrien (måling af brud på rør fx), men også mere science-?ictionagtige forestillinger om fremtiden optræder. Der tales om atomenergidrevne ?lyvebåde og atomdrevne jetlinere, som vil gøre det muligt for alle at rejse lige meget hvorhen på jordkloden på ingen tid, og om ”jordfantasier”, hvor jordens klima vil kunne ændres ved ændring af jordens re?leksion af sollyset, så både landjord og have kan producere næsten uendelige mængder af føde til jordens voksende befolkning.28 Endelig omtales forsøg med at konservere madvarer, hvor bakterierne dræbes med radioaktiv bestråling, hvilket får maden til at holde sig meget længere end ellers. Radioaktivitet nævnes i alle ’fremskridtartiklerne’, men alene som et fysisk fænomen og en egenskab ved atomkraften, uden radioaktet i luften. Artiklen redegør grundigt for de af laboratoriet anvendte metoder, og vi kommer heller ikke her ud af laboratoriet, om end det er et andet laboratorium end fysikernes. 26 Se fx Berlingske Tidende 12.10.1954: ”Atom-Jetmaskiner i Luften om 5 Aar” 27 Se fx Social-Demokraten 1.1.1954: ”Lægevidenskabelig bedrift efter 18 års intens forskning”, hvor der tale om at tre forskere tilknyttet en medical school i London ”ved eksperimenter med radioaktivet isotoper trængte nærmere ind på livet af ’substance x’ – et stof eller en sto?blanding som andre forskere har været på sporet af siden 1935’”. Se også Berlingske Tidende 15.9.1954: ”Cortisone bruges ved 80 Sygdomme” og Politiken 18.3. 1954 ”Nu bruger man guld mod kræft”. 28 Berlingske Tidende 14.2.1954: ”De næste 50 Aar”. De samme science-?iction-agtige forestillinger kan man også ?inde senere fx Politiken 24.10. 1959: ”Rum-fantasi er blevet virkelighed”, som beskriver en fremtid hvor en række ”jordfantasier” ligeledes vil blive virkelighed herunder tilgang til ubegrænset energi og en ubegrænset mængde føde.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02