127 som banebrydende værk, der belyser atombombens (atomalderens) ind?lydelse på amerikansk kultur og forestillingsverden. Boyers værk er senere fulgt op af mere specifikke studier af amerikansk atomkultur og civilforsvarstænkning i blandt andet Guy Oakes værk The Imaginary War: Civil Defense and American Cold War Culture (1995). Det er imidlertid som nævnt ikke mindst Grants og Ziemanns fortjeneste, at de nationale forskelle i den kulturelle reception af atombomben har fået bedre plads i den internationale litteratur. Dette bidrager også Johnathan Hoggs værk British Nuclear Culture. Of?icial and Unof?icial Narratives of Cold War Cultures (2016) til. Bogen inddrager den fredelige anvendelse af atomkraft og beskæftiger sig derfor med den længere periode fra 1898-2015 og de forskellige narrativer, denne periode fostrede. Tættere på vores hjemlige grænser har Marie Cronqvist gennem en årrække analyseret forskellige elementer af den svenske koldkrigskultur. Cronqvist har bl.a. beskæftiget sig med beredskabsøvelser og indlejringen af det civile beredskab i et velfærdsstatsperspektiv, 5 men har ligeledes undersøgt forestillinger om den kolde krig, som de manifesterede sig i populærkulturelle produkter. Ovennævnte litteratur har været en inspirationskilde for forskningsprojektet ”Hvis krigen kommer” og dermed også nærværende artikel. Formålet med denne artikel er dog mere speci?ikt. Det har undret os, når vi har set eksempler på 1940’erne og 1950’ernes danske formidling af atombomben som fænomen, hvor letfærdig en omgang man tilsyneladende havde med faren ved atomkraft og virkningerne af radioaktiv stråling. Når atombombens virkning skal forklares, sker det ved omtale af tryk- og varmepåvirkning og faren for eksplosive brande. Effekter som er de samme, som en konventionel bombe har om end forstærket mange gange. Mens det særlige ved atomkraften, den radioaktive stråling, enten ikke omtales eller omtales uden det forklares, hvad radioaktiv stråling er, og hvorfor strålingen er livsfarlig. Det rejser det helt umiddelbare spørgsmål, om man ikke vidste bedre? Var der eksempelvis viden om radioaktivitetens skadelige virkninger i årene umiddelbart efter 1945? Eller hvorfor skal vi frem til omkring 1960, før atomangsten i form af frygt for den radioaktive strålings skadevirkninger for alvor dukker frem i den offentlige debat? Forsinkelsen i den offentlige debat har da også undret andre end os. Søren Hein Rasmussen har blandt andre bemærket den i Den Kolde Krigs Billeder (2009). Søren Hein Rasmussens ærinde er ikke at forklare denne forsinkelse, han bemærker den blot. Han skriver, at ”atomangsten først blev synlig så sent”, fordi ”den først rigtig ?ik fodfæste i folks sind, da den stod som en troværdig sandsynlighed for dem selv”.6 Søren Hein Rasmussen henviser herudover til Sære Alliancer, hvor hans pointe er, at 1950’ernes fredsbevægelser også fremførte kritik af atomop5 Cronqvist: ’Survival in the Welfare Cocoon’. 6 Hein Rasmussen: Den Kolde Krigs Billeder, 243.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02