123 Hansen, Peer Henrik: ’Kold krig i kælderen: Hvis katastrofen ramte Ærø’, Årbog for Ærø Museum, 22, 2015, 40-47. Hansen, Peer Henrik, Thomas Tram Pedersen og Morten Stenak, M: Den Kolde Krigs anlæg, baggrundsnotat, København: Kulturstyrelsen, 2013. Hogg, Jonathan: British Nuclear Culture Of?icial And Unof?icial Narratives in the Long Twentieth Century, London: Bloomsbury 2016. Høghøj, Mikkel: Between Utopia and Dystopia. A Socio-Cultural History of Modernist Mass Housing in Denmark, c. 1945-1985 [upubl. ph.d.-a?handling, Aarhus Universitet 2019]. Høghøj, Mikkel og Holmqvist, Silke: ’Da betonen blev belastende. Den emotionelle kamp om Gellerupplanen i 1960’erne og 1970’erne’, Temp – tidsskrift for historie, 2018, 124-145. Ireland, Tracy & Jane Lydon: ‘Rethinking Materiality, Memory and Identity’, Public History Review, 23, 2016, 1-8. Jasanoff, Sheila og Sang-Hyun Kim (red.): Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power, Chicago: Chicago University Press, 2015. Jensen, Bent: Ulve, får og vogtere, København: Gyldendal 2014. Jensen, Sanne Aaagaard: ‘Nuclear-proof Communications? The Cold War and the Governance of Telecommunications Security in NATO and Denmark [upubl. ph.d.-a?handling], ENIGMA - Museum for post, tele og kommunikation og Københavns Universitet, 2019. Lidegaard, Bo: ’Danmarks overlevelsesstrategi i den kolde krigs første år’, Arbejderhistorie, 1999 (4), 35-46. Lov nr. 253 af 27. maj 1950 om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger. Lov nr. 152 af 1. april 1949 om civilforsvaret. Lov nr. 342 af 23. december 1959 om det civile beredskab. McEnaney, Laura: Civil Defense Begins at Home, Princeton: Princeton University Press, 2000. Mariager, Rasmus: ‘Den Kolde Krig i international og dansk historieforskning’. I John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark, København: Gad 2011, 720-746. Masco, Joseph: ‘”Survival is Your Business”: Engineering Ruins and Affect in Nuclear America’, Cultural Anthropology, 23(2), 2008, 361–398. Monteyne, David: Fallout Shelter. Designing for Civil Defense. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2011. Møller, Jes Fabricius: ‘Illusionsløsheden som ?iloso?isk og politisk program: Det evige liv, virkeligheden, atombomben og velfærden i højskolebevægelsen i 1950’erne’. I Nils Gunder Hansen & Rasmus Mariager (red.): “Der truer os i tiden”: Velfærds-og koldkrigstænkning i 1950’ernes danske kulturdebat, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013, 143-66. Nielsen, Aske H.: Dansk atomkultur fra 1945-1963. Forestillinger om atomenergiens praktiske anvendelse i efterkrigstidens Danmark [upubl. ph.d.-a?handling], SDU 2020. Oakes, Guy: The Imaginary War, New York, Oxford: Oxford University Press, 1994. Olesen, Niels W.: ‘Velfærd og kold krig’, Historien om Danmark, København: Gads forlag 2017. Olesen, Thorsten B. og Niels W. Olesen: Anker Jørgensens tid. De danske ministerier 1972-82, Kø- benhavn: Gads forlag, 2017. Orbinger, Herbert og Carina Schmitt: ‘Guns and Butter? Regime Competition and the Welfare State during the Cold War’, World Politics 63, 2, april 2011, 246–70. Orbinger, H., K. Petersen og P. Starke (red.): Warfare and Welfare: Military Con?lict and Welfare State Development in Western Countries, Oxford University Press Scholarship Online, doi: 10.1093/oso/9780198779599.001.0001. Pedersen, Poul Bæk: Arkitektur og plan i den danske velfærdsby 1950-1990. Container og urbant rester, Aarhus: Arkitektens forlag, 2005. Pedersen, P. og Pedersen, K.: Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker, Værløse: Billesø og Baltzer, 2014. Pedersen, Thomas Tram: ’Beskyttelsen af civile’. I M. Stenak, T. Tram Pedersen, P.H. Hansen og M. Jespersen (red.): Kold krig. 33 fortællinger om Den Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland København, Kulturministeriet, 2013, 26-32. Petersen, Klaus: ‘Velfærdsstaten’. I John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen og Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark, København: Gad 2011, 676-679.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02