89 Bisgaard, Lars: Christian 2. En biogra?i, København: Gads Forlag, 2019. Bøggild Johannsen, Birgitte: ‘Genealogical Representation in Gendered Perspective: on a Lost Royal Mausoleum from Early Sixteenth-Century Denmark’. I van Truus Bueren (red.): Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art and Ritual in the Middle Ages, Turnhout: Brepols, 2005, 79-97, DOI: 10.1484/M.MAC-EB.3.1814. Bøggild Johannsen, Birgitte: ‘Promising Enterprises and Broken Dreams: An Early Incident of Netherlandish Architectural Import in Sixteenth-Century Denmark’. I K. De Jonge og K. Ottenheym (red.): The Low Countries at the Crossroads: Netherlandish Architecture as an Export Product, Architectura Moderna, Vol. 8, Turnhout: Brepols, 2013, 263-275, DOI: 10.1484/M. ARCHMOD-EB.4.00147. Dahlerup, Pil: Litterær reformation, København: U Press, 2016. Danmarks Kirker - Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen (red.): Danmarks Kirker, bd. IX, Odense Amt, bd. 1. København: Nationalmuseet, 1990, 459-538. Danmarks Kirker - Birgitte Bøggild Johannsen et al.: Danmarks Kirker, Odense Amt, bind 3, hæfte 18-19, Forsvundne kirker i Odense (Gråbrødre Klosterkirke), København: Nationalmuseet, 2001. Eichberger, Dagmar og Lisa Beaven: ‘Family Members and Political Allies: The Portrait Collection of Margaret of Austria’, Art Bulletin, 78, 1995, 225-48, DOI: 10.2307/3046099. Eichberger, Dagmar: Leben mit Kunst - Wirken durch Kunst: Sammelwesen und Ho?kunst unter Margarete von Österreich, Regentin der Niederlande, Turnhout: Brepols, 2002, DOI: 10.1484/M.BURG-EB.5.105840. Eichberger, Dagmar (red.): Women of Distinction: Margaret of York, Margaret of Austria, Leuven: Brepols, 2005. Fildet Kok, Jan Piet: ‘Dirck Jacobsz, Portrait of Pompejus Occo (1483-1537), Amsterdam, c. 1531’. I Early Netherlandish Paintings in the Rijksmuseum, online samlingskatalog, Amsterdam, 2010, hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.8833 (25.03.2020). Friedländer, Max J.: ‘Bildnisse des Dänenkönigs Christian II’, Annuaire des Musées Royaux des Beauz-Arts de Belgique, 1, 1938. Galand, Alexandre: The Flemish Primitives, VI. The Bernard van Orley Group, Turnhout: Brepols, 2013. Glück, Gustav: ’Portrætter af Christian II og hans Hustru Isabella’, Kunstmuseets Aarskrift, XXVII, 1940, 1-33. Goris, J.A. og Marlier, G.: Albrecht Dürer’s Diary of His Journey to the Netherlands 1520-21, London: Praeger, 1971. Grinder-Hansen, Poul: Frederik 2. Danmarks renæssancekonge, København: Gyldendal, 2013. Hendrikman, Lars: ‘Portraits and Politics: Evolution in the Depiction of King Christian II of Denmark During his Reign and Exile (1513-1531)’. I Hanno Brand (red.): Trade, Diplomacy and Cultural Exchange: Continuity and Change in the North Sea Area and the Baltic 1350-1750. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2005, 186-210. Kai Sass, Else: Studier i Christiern II’s ikonogra?i, København: Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, 1970. Kai Sass, Else: ’A la recherche d’un portrait disparu de Christian II, Roi de Danemark, peint par Albrecht Dürer en 1521’, Hafnia, 1976 (1977), 163-184. Kolind Poulsen, Hanne: ’At brande Frederik II: Om Melchior Lorcks kobberstik-portræt af Frederik II’, SMK Art Journal, 2006, 23-35 (engelsk version 87-95). Kolind Poulsen, Hanne: ’Billedmagt: Albrecht Dürers æresport til kejser Maximilian I’. I Hanne Kolind Poulsen og Niels Borring (red.): Magt og Ære: Albrecht Dürer i kejserens tjeneste, Kø- benhavn: Statens Museum for Kunst, 2015, 8-39. (engelsk oversættelse, 67-81). Kolind Poulsen, Hanne: Magt og afmagt: Christian II’s billedpolitik /Pictures and Power. The Visual Politics of Christian II, København: Statens Museum for Kunst, 2017. Le Glay, André Joseph Ghislain: Correspondance de l’empereur Maximilian 1er et de Marguerite d’Autrice, sa ?ie ….., I-II, Paris: J. Renouard et cie, 1839. Michel, Eva og Maria Louise Sternath (red.): Emperor Maximilian I and the Age of Dürer, München/London/New York: Prestel Verlag, 2012.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03