80 i Odense. Christine havde ansat den berømte maler og billedskærer Claus Berg fra Lübeck til, sammen med sit store værksted, at stå i spidsen for et nyt gravkompleks for kongeslægten. Projektet handlede om netop at promovere den kongelige slægt. Det var et projekt af internationalt format, og Christian må på et eller andet plan have fulgt med i processen, der ikke ophørte før et par år efter Christines død i 1521 – og i hvert fald med kongens afrejse i 1523.37 Her kunne Christian se, hvordan Christine håndterede det enorme projekt, hvilken virkning det havde, og ikke mindst notere sig på hvilket ambitionsniveau, man måtte færdes som kongelig. Christine har efter al sandsynlighed fået råd og sparring fra sin bror, kurfyrst Frederik den Vise af Sachsen, der selv var en af de store kunstforbrugere i tiden.38 Den opmærksomhed på billeder, som Christian må have haft med hjemmefra, er utvivlsomt blevet gødet af Margrethe af Østrig. Hun må have været en betydningsfuld ’læremester’ for Christian II på trods af, at deres indbyrdes forhold ikke altid var det bedste, for at sige det udramatisk. Hvor Christine primært havde været tysk orienteret, brugte Margrethe hovedsagelig de nederlandske samtidskunstnere. Hos hende har Christian II, da de mødes i 1521, set en billedsamling, der kun kunne matches af få andre i tiden. Og han har oplevet hendes optagethed af billeder og erfaret deres politiske værdi. Endvidere har det hovedsagelig været gennem Margrethe, at kongen har kendt til kejser Maximilians mageløse billedprojekter.39 Det var også Margrethe, han havde tæt kontakt til i eksilårene, bl.a. som en følge af, at børnene kom i hendes varetægt efter Elisabeths død i 1526. Elisabeths gravmæle, fx, har efter al sandsynlighed været et samarbejde mellem dem – et fælles billedpropaganda-projekt.40 Christian II’s rejse til Nederlandene i sommeren 1521 må have stimuleret hans engagement i portrættet som politisk redskab – og i løbet af rejsen har han set potentialet udfoldet. Han begiver sig her ud på kunstmarkedet og bestiller portrætter hos de mest berømte nederlandske kunstnere.41 Kongen bestilte også et portræt af en enkelt tysker, nemlig den allerede da legendariske Albrecht Dü- rer, der tilfældigvis opholdt sig Antwerpen på samme tid som han selv. Dürer var på en af sine få udlandsrejser og førte dagbog. Heri noterede han, at han den 2. juli 1521 tegnede et portræt af kongen af Danmark med kul, og at han endvidere ma37 Se Danmarks Kirker, IX, bd. 1, 459-538, med en sammenfatning 531-38. 38 Formentlig er det via broren, at hun erhvervede de træsnit af bl.a. Lucas Cranach, som Berg anvendte som inspiration til visse partier i det enorme alter, Danmarks Kirker, IX, bd. 1, 533. 39 Kolind Poulsen: ’Billedmagt’, 12f. 40 Hvad angår det gravmæle, der skulle omgive dr. Elisabeths jordiske rester i Skt. Petri klosterkirke i Gent efter hendes død 19.1.1526, eksisterer en relativt fyldig dokumentation, publiceret i Weidema og Koopstra: Jan Gossart, kat. Nr. 25-32. Kun et enkelt forarbejde, en tegning udført af Jan Gossart, har overlevet, Ainsworht (red.): Man, Myth, and Sensual Pleasures, kat. 108. Se videre Kolind Poulsen: Magt og afmagt, 64ff. 41 Se Kolind Poulsen: Magt og afmagt, 28ff.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03