71 Christian II og gra?ikkens nye muligheder I habsburgernes markedsføring af sig selv som førende slægt var det malede portræt, som der netop er gjort rede for, et vigtigt element. Og det var af dem, habsburgerne med Margrethe i spidsen, at Christian II lærte at bruge portrættet politisk på en tidssvarende måde. Men hvor maleri var et gammelt magt- og selvpromoveringsmiddel, omend i begyndelsen af 1500-tallet brugt med renæssancens moderne stilistiske virkemidler, så var gra?ikken tidens nye og revolutionerende massekommunikationsmiddel. Efter Gutenberg midt i 1400-tallet havde opfundet de løse typer til bogtryk, indtog trykkunsten en ny hovedrolle i kulturen. Gutenbergs op?indelse gjorde bø- ger og skrifter, der let kunne illustreres med træsnit, hurtige og ikke mindst billige at producere. Det var første gang i verdenshistorien, at massekommunikation var blevet mulig, og at man overhovedet kunne forestille sig at være i stand til at kommunikere et budskab til mange mennesker. Selvfølgelig var 1500-tallets massekommunikation begrænset sammenlignet med vor tids, men udgjorde dengang en meget markant forrykning i forhold til tidligere. Kejser Maximilian var foregangsmand på området. Han var nok den første, som for alvor opdagede den ny teknologis muligheder.24 Blandt hans mange, storslåede, illustrerede gra?iske projekter var den såkaldte Æresport fra 1515/1517 et af de vigtigste [?ig. 5].25 Man kan forstå dette kæmpestore træsnit, som Albrecht Dürer havde stået i spidsen for, som kejser Maximilians markedsføring af kejsermagten, slægten habsburgerne og ham selv som kejser. Æresporten er et mesterværk inden for selviscenesættelse og selvpromovering og viser, hvordan man i 1500-tallet som fyrste kunne promovere sig og legitimere sin magt på en ny og meget effektiv måde.26 Christian II, der især i eksilperioden fra 1523-31 ?ik hårdt brug for en god presse, må have været særlig lydhør over for disse nye muligheder. De mange portrætter fra før eksilet havde været et dyrt prestigeprojekt, der havde drejet sig om kongens person. Nu skulle det primært dreje sig om kongens sag: at genvinde tronen. Christian søgte politisk sympati for og ?inansiel støtte til sit generobringsprojekt hos sine fornemme og rige slægtninge, men havde vanskeligt ved at opnå nogen af delene. Christian II’s popularitet var dalet i takt med bl.a. hans svindende økonomiske formåen i eksilet – og da kendskabet til det stockholmske blodbad i november 1520 langsomt spredte sig, havde det ikke hjulpet på sagen. Han havde regnet med at få udbetalt den resterende og anseelige del af Elisabeths medgift, men pengene lod vente på sig. Christians forhold til sin habsburgske svigerfamilie var af ?lere grunde blevet yderst anspændt. Ikke mindst fordi han i 24 Silver: Marketing Maximilian. 25 Designet var færdigt i 1515, men værket først klar til trykning i 1517. 26 Kolind Poulsen: ’Billedmagt’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03