50 VARER TIL PERSONLIGT BRUG ”Vi takker vores kære far for kærligheden, især for det halve pund af den bedste te og også for det røde og hvide stof, som vi ikke forventede”. Således skrev sø- mandskonen Angens i et brev til sin mand Ipke i oktober 1790.45 Brevet er del af en unik samling af breve, som kaptajn Ipke Petersen og hans kone Angens Ipkens sendte til hinanden i perioden 1787 til 1801. Ipke var kaptajn på skibe, der sejlede mellem havne i den nære region, men som også lagde til i større havne som Hamborg og Amsterdam, og Angens holdt hjemmet kørende på den lille vadehavsø, halligen Oland. Som for mange andre mænd fra vadehavsregionen var den oplagte levevej for Ipke at søge til de større havne for at leve som sømand. Ipke virkede ikke til at være særlig succesfuld eller ambitiøs, når det gjaldt hans karriere som sømand, men han endte alligevel med at sejle som kaptajn i ?lere omgange for forskellige redere, hvilket bl.a. førte ham til Amsterdam. Dette var en chance, som Angens ikke lod gå fra sig. De breve, som Angens skrev til sin mand, når han var væk, handlede i vid udstrækning om hverdagshændelser som oplysninger om, hvordan det gik med deres ?ire levende børn46 og naboerne, men Angens benyttede samtidig lejligheden til at bestille varer med hjem fra de steder, hvor Ipke opholdt sig. Således bad hun manden om enten selv at medbringe eller sende ting, som hun mente at kunne bruge derhjemme eller sælge til andre. Det drejede sig bl.a. om blå og purpur spejldamask, mørkeblåt baj,47 sort silke, hør, bomuld, knapper, papir, top- og tesukker, kaffebønner, muskat, safran, kiks til børnene, olie og sirup. Hun sendte også mål til tre par sko og hun sendte en af de ?ine tekopper, som hun gerne ville have ?lere af. Det var imidlertid ikke blot luksusvarer, der blev udvekslet mellem havnene i regionen og Oland. Angens bestilte også varer som f.eks. hvide bønner, som hun lige så godt kunne have købt i nærområdet, ligesom Ipke nævnte i sine breve, at han havde sendt bl.a. æbler, ?isk og karto?ler. Til gengæld for varerne sørgede familien for at forsyne Ipke på skibet med madvarer og forskellige beklædningsdele, ofte tøj, som datteren havde lavet til ham, f.eks. strikkede strømper. På nogle må- der indgik skibet således som en integreret del af det hjemlige hushold. Der er al mulig grund til at tro, at også andre kvinder har bedt deres mænd om at tage ting og sager med hjem, eller at han har gjort det på eget initiativ. Det er imidlertid unikt, at brevvekslingen mellem Ipke og Angens er bevaret, og at der således ?indes et konkret bevis på, at sømændenes maritime netværk også havde nedslag i de lokalsamfund, de stammede fra. Det er værd at bemærke, at det var tekstiler i metermål, som Angens efterspurgte. Det var noget, som hun siden kunne bruge til sig selv eller til at sælge til sine naboer. Der var ikke tale om færdige kjoler, jakker eller lignende. Det kan 45 Rheinheimer: Ipke, 114. 46 To børn var døde som små, inden de andre blev født. 47 Uldstof, ?lonel.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03