38 Hollands økonomiske dominans og betydning for de omgivende lande9 samt lokalsamfund og deres tilpasning til nærheden til metropolen.10 Nærværende studie adskiller sig fra tidligere studier ved at fokusere på betydningen af denne tidlige internationale kontakt for den jævne befolkning. Artiklen kombinerer studier af, hvor folkene kom fra, med studier af, hvor de tog hen, og den ser nærmere på nogle af de måder, hvorpå den danske konges undersåtter havde kontakt med Nederlandene i 1600- og 1700-tallet i form af udvandring, arbejdsvandring og udveksling af varer. Der er taget udgangspunkt i følgende hovedspørgsmål: Vil man ved at studere den hollandske ind?lydelse på lokalt og regionalt plan kunne ?inde en anden og måske længerevarende virkning af kontakten, end man kan på nationalt plan? Hvad betød det at have forbindelser til en globaliseret økonomi som Amsterdams? Hvad betød den hollandske forbindelse for det enkelte menneske?11 PÅ UDVANDRING Stine Nielsdatter fra Helsingør blev født i 1578 eller 1579 og kom fra et af samfundets mindre privilegerede lag. Den gruppe af mennesker på det tidspunkt i historien efterlod sig som regel ingen spor efter deres tid på jorden. Det ville Stine heller ikke have gjort, hvis ikke det havde været for to kortfattede indførsler i Amsterdams lysningsprotokol fra begyndelsen af 1600-tallet.12 De to små tekststykker kaster kun et ufuldstændigt lys over Stines historie, men de indeholder tilstrækkelig information til, at man kan rekonstruere et par af de vigtigste begivenheder i hendes liv. Først og fremmest kan man på baggrund af lysningsprotokollen udlede, at Stine i begyndelsen af 1598 traf et livsafgørende valg: Hun besluttede sig til at udvandre til Amsterdam. Stine ankom til Amsterdam engang i sommerhalvåret 1598 og ?ik arbejde som tjenestepige hos en borgerfamilie ved kanalen Oude Zijds Voorburgwal. Efter fem år i familiens tjeneste giftede hun sig med en jævnaldrende sømand ved navn Cornelis Heyrixzoon. Oprindeligt hed Cornelis nok Niels Henrikson. Han var indvandrer ligesom Stine og kom fra Det Svenske Karelen i det nuværende Rusland. Det er umuligt at sige, om ægteskabet var godt eller skidt, men vi ved, at det var barnløst. Vi ved også, at Cornelis døde efter cirka 10 års ægteskab, og at Stine giftede sig igen i 1618. Navnet på den nye mand var Hans Beherert. Han var sømand ligesom Niels og kom fra østersøområdet, nærmere bestemt Stettin i Polen. Da Stine giftede sig anden gang, var hun ?lyttet til gaden Zeedijk, som var fuld af billige sømandsherberger og lå oppe ved havnen i den østlige del af byen. Stine 9 Bochove: The Economic; Voss og Holm: ‘Close Encounters’. 10 Rheinheimer: Die Insel. 11 For en diskussion af forskellige former for migration og motiverne til migration, se Christensen: Maritime kontakter, 39ff. 12 Ondertrouwregisters 1565-1811 5001, DTB 411, 38. 5001, DTB 668, 204 Gemeente Stadsarchief Amsterdam (herefter SAA).
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03