30 Mens rigets fyrster nok var de største forbrugere af de rige kunstneriske frembringelser fra Nederlandene, kunne adelen og velstående borgere også være med. De aalborgensiske købmænd, man kan stifte bekendtskab med andetsteds i nærværende hæfte, kunne alle kigge beundrende på byens allerstørste købmand, Jens Bangs stenhus i nederlandsk renæssancestil, der tårnede sig op langs Aalborgs ?lodhavn i Østerå.87 Også talrige herregårde i Danmark bærer mindelser om den nederlandske inspiration, både når det gælder byggestil og interiør. Eksempler ?inder man bl.a. på herregården Gammel Estrup på Djursland, der i midten af 1600-tallet var en af Christen Skeels mange besiddelser. Skeel lod den danske maler Abraham Wuchters, der var af nederlandsk afstamning, a?bilde sig selv og hustruen Birgitte Rosenkrantz. På samme måde som inden for andre sektorer i samfundet, såsom de maritime erhverv, blev også kostbar kunst efterhånden skabt af danske kunstnere, om end stadig i lyset af den nederlandske renæssance. Samme gods’ måske mest eksklusive stykke kunst er imidlertid en serie på otte ?int vævede gobeliner fra 1600-tallets slutning, og den kunst var endnu ikke blevet luret af. Godsejer Jørgen Skeel har formentlig bestilt vægtæpperne hos ?lamske vævere, der på daværende tidspunkt arbejdede i Danmark.88 KONKLUSION Danmark-Norge var i ?lere århundreder tæt knyttet til Nederlandene både kulturelt, økonomisk, politisk og teknologisk. I starten af 1500-tallet regerede Kong Hans og siden Christian II over en række riger og lande som i stærkt stigende omfang orienterede sig mod Nederlandene. I første omgang mod et af Det Habsburgske Imperiums mest velstående og fremgangsrige, moderne områder. Efterhånden som de selvbevidste provinser mod nord rev sig løs og skabte Den Hollandske Republik, blev forholdet mellem Danmark-Norge og Nederlandene præget af, at det var hollænderne, der svingede taktstokken som Nordeuropas politiske og økonomiske stormagt i de første to tredjedele af 1600-tallet. Herfra kom ny maritim teknologi, ny lovgivning, ny kunst, nye måder at låne penge på, nye måder at fiske på, og overlegne måder at slås og handle til søs på. Til gengæld sendte Danmark-Norge råvarer til Nederlandene i form af tømmer, klip?isk, kvæg og korn. Billig arbejdskraft særligt inden for søfart, men også tjenestepiger var ligeledes efterspurgt, mens højt specialiseret og dyr arbejdskraft inden for kunst og teknologi ?lyttede den anden vej. En lignende tiltrækningskraft har denne tidligt moderne guldalder haft på moderne historikere fra en lang række lande i mere end et halvt århundrede. Den professionelle moderne historieforskning udfoldede sig i sin klassiske form inden for de rammer, nationalstaten udstak fra 1800-tallets midte og frem til i dag. Måske er det en af grundene til, at tiden før år 1800 har så stor fascinationskraft 87 Se Ørnbjergs bidrag i dette nummer. 88 Nielsen: ’Interiør Og Inventar’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03