23 landske Republiks. Flere mennesker, mere jord, og fra midten af 1600-tallet også mere militært isenkram og en større hær. Hollændernes geopolitiske zenit nåede godt nok at være udslagsgivende i forhold til både Torstenssonfejden og i forhold til Karl Gustav-krigene. Ved både Freden i Brømsebro og ved Freden i Roskilde og i København satte hollænderne deres styrke ind på så vidt muligt at hjælpe den tabende part, således at hverken Danmark eller Sverige kunne true den hollandske handelsdominans i Østersøhandelen.60 En af de afgørende geopolitiske forudsætninger for, at den danske stat uhindret havde kunnet opkræve told for sejlads gennem Øresund var rigets udstrækning rundt om Øresund. Det ændrede sig som bekendt med tabet af Skåne, men told blev der fortsat opkrævet. Forinden da havde Christian IV i 1630erne skruet voldsomt op for toldsatserne, for nogle varer resulterede det i en ?irdobling af tariffen, og indtægterne væltede ind i statskassen som aldrig før. Men særligt hollænderne ville ikke ?inde sig i at handelen på den måde blev generet. Som led i Kristianopeltraktaten (1645) efter Freden i Brømsebro dikterede hollænderne, at den danske konge ikke længere kunne foranstalte visitation på de skibe, der deklarerede told ved Kronborg på vej ind og ud af Østersøen. Det vil sige, at hvis de hollandske skibskaptajner ikke selv opgav al deres last til tolderne, var der ikke nogen hjemmel til faktisk at tjekke efter på skibet. Desuden ?ik alle lande reduceret deres toldafgift, så i årene fra 1645-49 faldt den samlede årlige indtjening fra Øresundstolden fra en halv million Rigsdaler til blot 125000 Rigsdaler.61 Hollændernes intervention i Svenskekrigene og en række legendariske søslag i de første to krige mod England (1652-54 og 1665-67) markerede højdepunktet for republikkens geopolitiske ind?lydelse. Særligt ydmygende for England var Angrebet i Medway i sommeren 1667, hvor det lykkedes hollænderne at sejle helt op til den engelske ?lådes hovedkvarter langs Medway, en bi?lod til Themsen, hvor de uhindret ?ik ødelagt store dele af den engelske ?låde. Men herfra gik det ned ad bakke. Forbundet af den hemmelige engelsk-franske Dover-traktat angreb Ludvig XIV hollænderne fra landsiden, mens England angreb fra søsiden, og Den tredje engelsk-hollandske Krig (1672-74) endte med, at de to fremstormende territorialmagter ?ik has på store dele af hollændernes koloniale ind?lydelse. Under den Spanske Arvefølgekrig (1701-14) kom hollænderne igen i klemme mellem de nye stormagter, der spolerede megen af den internationale ?jernhandel til ugunst for et land, der som Den Hollandske Republik var stærkt a?hængig af international samhandel. Den Store Nordiske Krig (1701-1720) forstærkede problemerne med at holde fast i Østersøhandelen, og herefter var hollændernes tid som den altdominerende søfartsnation i Nordeuropa endeligt forbi.62 60 Rasmussen: ’Magtstat og Enevælde’. 61 Gøbel: ’The Sound Toll’. 62 Israel: ‘The Dutch Republic’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03