217 uligheder på historisk høje niveauer. Sociale og økonomiske menneskerettigheder tilbyder ikke et sprog til at udfordre denne materielle ulighed. Deres minimalisme som tilstrækkelighedsnormer er netop én af grundene til, at de kun i ringe grad er blevet mobiliseret imod materiel ulighed. Som i The Last Utopia karakteriseres menneskerettighedsprojektet altså som en minimalistisk utopi – i Not Enough nu accentueret ud fra modstillingen mellem ligheds- og tilstrækkelighedsnormer – der vinder frem fra 1970’erne og fremefter, mens det 20. århundredes socialistiske og kommunistiske politiske ideologiers mere omfattende visioner for materiel lighed led skibbrud. Ud fra distinktionen mellem ligheds- og tilstrækkelighedsnormer fører Moyn læseren igennem menneskerettighedernes historie fra Den Franske Revolution og frem, med en klar hovedvægt på perioden omkring Anden Verdenskrig frem til i dag. Den Franske Revolution, hævder Moyn, var således både et gennembrud for ligheds- og for tilstrækkelighedsnormer. Den affødte idéen om national velfærd, der har tråde langt ind i eftertiden. Det økonomisk og socialt set meget ulige sene 19. århundrede var præget af en modreaktion i form af ekspansion af sociale rettigheder, især båret frem af organiserede arbejderbevægelser. Herfra er Moyn hurtigt fremme mod den todelte historiske periodisering, der bærer bogen: den nationale velfærds æra (groft sagt fra et stykke ind i det 20. århundrede og indtil 1970) og den neoliberale æra (fra 1970’erne frem til og med i dag). Som i The Last Utopia spiller 1970’erne dermed en hovedrolle som det skelsættende overgangsårti. Normer om materiel lighed kom længst inden for rammerne af det 20. århundredes nationalstater. Økonomiske og sociale rettigheders fremmarch i første halvdel af det 20. århundrede må ifølge Moyn først og fremmest ses inden for konteksten af nationale velfærds og lighedsprojekter. Fra nye forfatninger i bl.a. Latinamerika til nationalsocialisme i Nazi-Tyskland og andre højre?løjsregimer, der fokuserede på stærkt ekskluderende former for national velfærd, fra Sovjetunionen til USA, var perioden rundet af tilstrækkelighedsnormer såvel som af lighedsnormer, inden for rammerne af øget national distributiv retfærdighed. FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder fra 1948 skal i virkeligheden læses inden for konteksten af dette nationale velfærdsstatslige paradigme, hævder Moyn, hvor de enkelte stater hver især proklamerede at ville realisere de sociale og økonomiske rettigheder, der blev indføjet i ?lere og ?lere landes forfatninger i perioden efter 1. Verdenskrig. Alt dette i en midt-20. århundrede-kontekst præ- get af idéer om fuld beskæftigelse, relativ lighed og en kommunistisk konkurrence fra Sovjetunionen, der også var en konkurrence om at levere et godt samfund i materiel forstand for den enkelte. Sociale og økonomiske menneskerettigheder kom til verden i en tid rundet af idealer om national velfærd og lighed – ikke i en tid der var optaget af materiel lighed på et globalt plan. Dette skulle dog ændre sig i takt med efterkrigstidens a?kolonialisering: Hvor Moyn vil læse menneskerettighedserklæringen inden for konteksten af nationale velfærdsregimer, var 1970’erne kendetegnet ved et storstilet forsøg på at skalere
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03