207 in social struggles” og dermed skiftede det analytiske fokus fra udbytning (af arbejderne) til eksklusion (af afvigerne).19 Foucaults analytiske arbejde med gale, med kriminelle og med seksuelle minoriteters forhold passer godt til denne generelle bevægelse. Det er, groft sagt, ikke ulighed og økonomisk udbytning af arbejderklassen, der er i centrum i Foucaults arbejde, men derimod den måde, hvormed individer bearbejdes normativt i moderne samfund, og hvordan afvigere fra normerne, som følge heraf, ekskluderes. Som bekendt indebar Foucaults arbejde en analyse af den normativerende magt, der udfoldes i moderne institutioner med fængslet som det ikoniske eksempel. I forlængelse heraf påpeger Zamora, at det var naturligt, at Foucault vendte sig kritisk mod velfærdssamfundets socialpolitik: ”True to his intellecual trajectory, Foucault conceived of social security as a tool that standardizes conduct and individuals.”20 Også på det konkrete politiske plan var Foucault, ifølge Zamora, tiltrukket af ideer, som vendte sig kritisk mod velfærdsstaten. Han var tiltrukket af blandt andet Second Left (Deuxième gauche), som i Frankrig argumenterede for en omformning af velfærdsstaten i retning af neoliberalisme (i henseende til sociale ydelser og sundhed). Foucault var således, ifølge Zamora, dybt kritisk over for velfærdsstatens socialpolitik, og denne kritik lå i forlængelse af hans tidligere arbejde. Overordnet argumenterer Zamora altså for, at Foucault både på det idemæssige og det konkrete plan var tiltrukket af neoliberale ideer, fordi de kunne mobiliseres til at kritisere og forandre (velfærds-)samfundet – dermed var Foucault mere eller mindre bevidst medvirkende til at nedbryde velfærdssamfundet og skabe rum for neoliberalismen – som med Reagan og Thatcher ?ik sit endelige politiske gennembrud i samme periode. Zamora opsummerer på følgende måde: “The end of the ?ight against inequality through social security, and the call for another system, thus paved the way for the neoliberal assault on the welfare state and social security systems means-tested and limited welfare.”21 Zamora gør ikke Foucault til eneansvarlig for denne bevægelse, men han udpeger ham som en central ?igur. Mens Zamoras kontekstualisering af Foucault til samtidige bevægelser i det politiske landskab er vedkommende og interessant, forekommer hans insisteren på, at Foucaults sympati for neoliberalismen skinner igennem i forelæsningerne, ret svagt underbygget. Zamora kan kun pege på, at Foucault ikke eksplicit kritiserer neoliberalismen, og han mener på den baggrund, at Foucault næsten bifaldt eller støttede (”almost encouraged”) den neoliberale forandring, der var på vej.22 Mitchel Dean bruger i sit bidrag (”Foucault, Ewald, Neoliberalism, and the Left”) Foucaults tidligere assistent François Ewalds udtalelser som anledning til 19 Zamora: ‘Foucault, the Excluded’, 67. 20 Zamora: ‘Foucault, the Excluded’, 69. 21 Zamora: ‘Foucault, the Excluded’, 73. 22 Zamora: ‘Foucault, the Excluded’, 79-80.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03