134 nefoged i Sundbyvester.77 Med ægteskabet havde Hans Hansen med andre ord tætte bånd til to af Amagers fogeder samt schouten for det velstående Store Magleby Sogn. Det er muligt, at håbet var en forbrødring mellem de to sogne, men på kort sigt var det primært de to ind?lydelsesrige familier, som ?ik noget ud af Jacob og Gertruds ægteskab. Slutteligt er det indbyrdes forhold mellem de tre brudgomme også værd at nævne. Udover at de som nævnt tilhørte toppen af sognets hierarki, var de også i familie. Cornelis Tønnesen Bacher, den fremtidige skriver, blev i 1725 gift med den 33-årige enke Neel Gerritsen Bacher, Jacob Bachers storesøster. De var med andre ord svogre. Familierelationen til Gert Cornelis Bacher var lidt mere kompliceret, men han var forbundet til både schouten og skriveren, idet han var grandnevø til Jacob Bacher Schout og stedbarnebarn til Cornelis Tønnesen Bacher.78 Det er ikke den tætteste familieforbindelse, men de var ikke desto mindre forbundet. Det er muligt, at beslutningen om at gifte sig med udvalgte danske kvinder, var en bevidst, men meget afgrænset, strategi skabt blandt en lille kerne af byens spidser, som alle var forbundet. KONKLUSION Ægteskabet i 1759 var ikke det første mellem hollændere og danskere. Det ændrede heller ikke den generelle tendens i Store Magleby Sogn; i det store hele fortsatte man med at gifte sig med sine egne resten af det 18. århundrede. Dette bliver understreget, når man gransker Oeders indberetninger fra 1771 samt folketællingerne af 1787 og 1801. Alle tre opgørelser over befolkningen giver svar på, hvem gårdejerne var gift med. I Oeders indberetninger ?indes 47 gårdbeboere i Store Magleby Sogn. Ved at sammenholde optællingen med kirkebøgerne og Crilles Petersen værk om gårdejerne i 1700-tallet, fremgår det, at ?ire gårdejere eller deres koner var født uden for sognet.79 Der var altså danske ægtefæller på 8,5% af de 47 gårde. I 1787-folketællingen er der registreret 42 husoverhoveder på et tilsvarende antal gårde, hvoraf de samme ?ire beboere fra 1771 udgør de eneste udefrakommende. Resten er døbt i sognet og tilsyneladende gift med hollændere. Der er endnu en gårdbeboer noteret som værende født et andet sted end Hollænderbyen, nemlig Ane Tønnes Jansen Draker født i Dragør. I alt betyder dette, at der var udefrakommende på 5 ud af 42 gårde, hvilket svarer til ca. 11,9%.80 I 1801-folketællingen var kun førnævnte Ane Tønnes Jansen Draker at ?inde som udefrakommende.81 Et lavt bud på antallet af danskere blandt gårdbeboerne i 1801 er således én ud af 39 gårde, hvilket vil sige, at 2,6% af gårdbeboerne var udefra77 Jf. Adresseavisen August 1759. 78 Petersen: Hollænderbyen omkring år 1700. 79 Oeders efterretniner. 80 DDA11 Folketælling 1787 for Store Magleby Sogn. 81 DDA11 Folketælling 1801 for Store Magleby Sogn.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03