110 I 1682 var Christoffer med 30 huse og gårde Aalborgs største grundejer. Udover van Ginchel-familiens to vandmøller investerede Christoffer for egen regning i en stampemølle, der blev anvendt til klæde- og papirfremstilling.141 Da Christoffer døde, blot 50 år gammel, efterlod han sig 71.000 daler i obligationer og pantebreve og en kontant formue på 33.000 daler. De Hemmer-familien havde altså taget endnu et skridt op af den økonomiske rangstige. Dertil kom sønnerne Christoffer og Jørgen samt døtrene Bente Marie og Karen Johanne fra ægteskabet med Magdalene van Ginchel. Den ?jerde generation af de Hemmer og van Ginchel-familien udviste desværre ikke de samme forretnings- og organisationstalenter som forfædrene. Familien måtte i 1730 sælge Refnæs på tvangsauktion, mens andre af stamfaderen Henrik de Hemmers tipoldebørn endte som præster og præstefruer i Jylland og på Sjælland.142 De tidligere tætte forbindelser til Nederlandene optræder ikke mere i kilderne. Nu vidnede kun slægtsnavnet og Dyrskjøts breve om de Hemmer-familiens storhedstid i Aalborg og Nordjylland. ÆRE OG RIGDOM Fra 1580'erne til 1680'erne vandrede de Hemmer-familien vitterligt i ”Ære og Rigdom”. I forklaringen på denne succeshistorie er det nederlandske ophav og de fortsatte forbindelser til Nederlandene af afgørende betydning. Netop som følge af den lokale interesse for nederlandske varer og know how var Henrik de Hemmer i 1580’ernes Aalborg ikke blot en velkommen gæst. Han var dertil en potentiel samarbejdspartner, velgører, ægtefælle og svigersøn. Den nederlandske købmand ?ik den bedste start og efterlod sig en værdifuld social og økonomisk arv til de kommende to generationer. Mellem 1620'erne og 1650'erne grundlagde sønnen Christoffer de Hemmer en af Aalborgs største købmandsforretninger med eksport af korn og stude til Nederlandene og det øvrige Vesteuropa. I Aalborg var salget af nederlandsk klæde af bedste kvalitet et vigtigt aktiv. Oplæringen og uddannelsen af Christoffers sønner foregik i 1660’erne på nederlandske handelskontorer og universiteter. I 1680’erne var herregården Refnæs omdrejningspunktet for opfedningen af stude til det nederlandske marked. At hjemlandets sprog og kultur igennem århundredet blev holdt i hævd, dokumenteres af nederlandske bøger og fortællingen om forfædrenes fæstning ved de hollandske ?loder, der blev overleveret fra generation til generation. Set i dette perspektiv er der ingen tvivl om, at de Hemmer-familien med varer og viden ydede et væsentligt bidrag til udviklingen i 1500-1600-tallets Aalborg. 141 Riismøller: ’Aalborg. Historie og Hverdag’, 151,154. 142 Om de Hemmer-familiens køb af Refnæs, se Rousell: ’Himmerland og Ommersyssel’, 42. Vedrørende de Hemmer-familiens videre skæbne, se Ørnbjerg: ’De have gaaet i Ære og Rigdom’, 29.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03