NY POLITISK HISTORIE MED RESPEKT FOR TRADITIONER Thorsten Borring Olesen: De danske ministerier. Anker Jørgensens tid 1972-1982 København: Gads Forlag, 2017. Niels Wium Olesen: De danske ministerier. Poul Schlüters tid 1982-1993 København: Gads Forlag, 2018. De danske ministerier er et af dansk politisk histories helt klassiske værker. Seriens første � ire bind blev udarbejdet af historikerne Svend Thorsen (bd. 1 og 2) og Tage Kaarsted (bd. 3 og 4) og dækker perioden frem til 1972. Det er lidt af et vovestykke at levere nye bind til en klassiker mere end to årtier efter at det seneste bind udkom.1 Politisk historie har som disciplin og genre rykket sig betragteligt siden 1992 og Tage Kaarsteds nære forbindelse til Christiansborg gav De danske ministerier en helt særlig form. Konventionerne for serien er relativt faste: De består af en gennemgang af de enkelte ministres liv og virke og undersøger dansk politisk historie set fra Christiansborg med alt, hvad det indebærer. Serien er dermed et stykke traditionstung, klassisk politisk historie om magtudøvelse fra magtens centrum. Forfatterne har skullet forbinde dette med de seneste årtiers forskning i ny politisk historie som forskningsgrundlag. Det står imidlertid klart, at Olesen og Olesen har formået at opdatere og modernisere en klassiker med respekt for traditionerne. Det er en svær kunst at levere ny vin på gamle � lasker. Nogle dele – f.eks. de biogra � iske skildringer – er blevet nedtonet til fordel for en mere fokuseret analyse af politiske beslutninger og regeringsførelse. Bøgerne fungerer ikke helt godt som opslagsværker, men det er der kompenseret for med adskillige artikler på Danmarkshistorien.dk. De valg, forfatterne har taget, betyder, at bøgerne både kan læses som en del af den klassiske serie De danske ministerier og som analyser af to årtiers politisk Danmarkshistorie. Gennem de mere end 1200 siders tekst, som bøgerne omfatter, fortæller forfatterne en spændende og vigtig historie om to årtiers regeringsførelse. Kildegrundlaget er omfattende og tæller både forskningslitteratur og arkivmateriale. Med klart blik for centrale nyskabelser i samtiden og med fortiden som forkla1 Kaarsted: De Danske Ministerier.