debat anmeldelser VAR FOUCAULT SKABS-NEOLIBERALIST? Zamora, Daniel og Michael C. Behrent (red.): Foucault and Neoliberalism Cambridge/Malden: Policy, 2014. Sawyer, Stephen W. og Daniel Steinmetz-Jenkins (red.): Foucault, Neoliberalism, and Beyond London/New York: Rowman & Little � ield, 2019. Det vakte en del opstandelse, da Daniel Zamora i et interview i det venstreorienterende tidsskrift Jacobin Magazine i 2014 udtalte, at Foucault i slutningen af 1970’erne var ”highly attracted to economic liberalism”. Ifølge Zamora, så Foucault “in neoliberalism a ‘much less bureaucratic’ and ‘much less disciplinarian’ form of politics than that offered by the postwar welfare state.”1 Der var mange, der fandt Zamoras omde � inering af Foucault til en slags skabs-neoliberalist både misvisende og provokerende. Efterfølgende er debatten om Foucaults forhold til neoliberalismen vokset til en ret omfattende diskussion. Denne debatanmeldelse behandler således to antologier, der har Michel Foucaults forhold til neoliberalismen som tema.2 Antologierne opererer ikke med en fast de � inition af neoliberalisme, men følgende meget brede de � inition fra The Sage Handbook of Neoliberalism dækker dog nogenlunde antologiernes begrebsbrug: “a new set of ideas that rose to prominence across the capitalist world from the 1970s onwards, and a particular set of institutional transformations over the same period which are rendered at least partially legible through an en1 Zamora: ‘Can We Criticize Foucault?’. 2 Daniel Zamora er involveret i begge, som enten redaktør eller bidragsyder.