HOLLÆNDERNE PÅ AMAGER I 1700-TALLET ET SAMFUND I KRISE?  ASKE LAURSEN BROCK Da Francis Zachariaes værk Amager Før og Nu udkom i 1923, � ik 1700-tallets indbyggere i Store Magleby Sogn, efterkommerne af de hollændere, der ankom i begyndelsen af 1500-tallet, følgende skudsmål: ”Ved indbyrdes Ægteskab og Forplantning var Befolkningens Avledygtighed svækket, og under den sorte Pest, der rasede 1711, udtømtes deres Kræfter […].”1 Ifølge Zachariae blev der dog rettet op på dette, da hollænderne midt i det 18. århundrede begyndte at gifte sig med danske bønder. Snart derefter var befolkningen på Amager som én. Begivenheden, Zachariae hentydede til, fandt sted i august 1759, hvor den 63-årige byfoged eller schout, som den særlige hollandske variation på Amager blev kaldt, i Store Magleby eller Hollænderbyen, Jacob Gerritsen Bacher, blev gift med den 20-årige Gertrud Hansdatter, datter af Hans Hansen, byfoged i Sundbyvester.2 Det var et celebert bryllup mellem ind� lydelsesrige familier på Amager, så selv datidens avis Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger berettede om ægteskabet. Avisen kunne fortælle, at det var første gang i 243 år, at en dansk kvinde blev giftet ind i den nederlandske menighed i Hollænderbyen. Inden dette havde hollændere udelukkende ”iblant deres egne Folk og A � kom […] udsøgt sig hustruer”.3 Dog mødte kongen ikke op til Jacob og Gertruds bryllup, som han ellers gjorde, da Gertruds søster blev gift med fogeden i Kastrup elleve år tidligere.4 Alligevel var der ingen tvivl om, at brylluppet tiltrak sig stor opmærksomhed. Det var og er ikke usædvanligt, at indvandrere gifter sig indbyrdes efter ankomst, men det er sjældent sket, at de opretholder et sådant mønster i � lere hundrede år. Brylluppet blev set som starten på en ny orden og et opgør med tidligere tiders traditioner. Ægteskabet med Gertrud var uden tvivl en ny start for Jacob Bacher. Det forrige år havde ikke været et godt år for ham. I løbet af 1758 mistede han sin kone, Marchen Theisdatter, efter 44 års ægteskab, han mistede sin 31-årige yngste datter Ehm samt hendes mand Gert Cornelis Tønnes, som også var Jacobs 1 Zacahriae: Amager Før og Nu, 53. 2 Zachariae angiver året til 1758, men det var først året efter, at parret blev gift. Store Magleby blev i folkemunde, og senere på of � icielle kort, kaldt Hollænderbyen, mens hele sognet, det vil sige Store Magleby og Dragør, blev kaldt Store Magleby Sogn. 3 Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger 31.08.1759, 163-164. 4 Hjorth: ’De Udstødte’, 53.