89 magt. Kun 50 år forinden havde Jens Munk jo rejst to kongelige ejendomsmærker på den østlige side af Davisstrædet i den tro, at området var en del af Grønland. I 1647 mindede den lærde Isaac la Peyrère endda det fransktalende Europa om disse territorialmarkeringer, da han i Relation dv Groenland skrev, at Munk “y arbora le nom, & les armes dv Roy de Danemarc”.99 Alligevel var det svært for England, Frankrig, Hamborg og Nederlandene at tage tandløse krav i det dansk-norske randområde mere alvorligt, end hvad den diplomatiske etikette påbød. Frederik III valgte derfor at udnytte stadfæstelsen af enevælden i 1665 til at indvæve sine grønlandske krav i absolutistisk symbolik. Under Kongeloven satte kongen således et guldsegl, hvori isbjørnen første gang optræder som symbol på ejerskabet af Grønland.100 I 1668-69 lod kongen slå store speciedalere, hvor den grønlandske isbjørn optræder med de andre landsdelsvåben.101 Endvidere bestilte kongen en tronstol, den såkaldte Salvingstrone eller Narhvaltrone, der i dag ?indes på Rosenborg, og som meget iøjnefaldende benytter narhvalstand til stolebenene, armlænene og rygstøtten.102 Tronstolen blev fremstillet imellem 1665-70, og den blev første gang brugt ved Christian V’s salving i 1671. Narhvalstænderne, eller enhjørninghornene, var et berømt og fabelagtigt symbol på Grønland,103 og de var givetvis hjembragt på ekspeditionerne i 1650’erne, hvor danskerne som nævnt indhandlede adskillige “Eenhorn”. Adam Olearius anførte endvidere, at kongen havde en stor mængde af narhvalstand i sit Kunstkammer,104 og det virker sandsynligt, at håndværkerne bag Salvingstronen benyttede sig af den pulje. Guldseglet, mønterne og tronstolen iscenesatte den stærke isbjørn og fabelagtige enhjørning som absolutistiske symboler på kongens herredømme i Grønland. Isbjørnen som motiv og narhvalstand som materiale var velvalgte til at iscenesætte kravene, fordi de var kendte symboler på Grønland. Seglets og tronstolens symbolik gik antageligt ikke de opmærksomme diplomater forbi, samtidig med at nogle af speciedalerne uden tvivl havnede i udlandet takket være handelscirkulationen. Kravet kunne nærmest ikke fremstilles tydeligere. Symbolikken trak 99 Peyrère: Relation, 240. 100 Kongeloven,14. november 1665, guldseglet. Jf. Grandjean: Det danske Rigsvåben, 105-106; Svane: Det danske rigsvåben, 121-140. Under Frederik III var bjørnen gående og skjoldmærket grønt, men under Christian V blev bjørnen opretstående, og skjoldmærket ?ik sin velkendte blå farve. 101 Hede: Danmarks, nr. 78-83, 48. 102 Salvingstronen. Kongernes Samling (KS): Riddersalen på Rosenborg Slot, inventar: 21-01. 103 I denne forbindelse er det mindre vigtigt, at ’enhjørningen’ var ved at miste sin fabelagtige status. Lærde som f.eks. Ole Worm, Isaac la Peyrère og Adam Olearius anerkendte fortsat narhvaltandens medicinske egenskaber. Fra 1630’erne begyndte de alligevel konsekvent at omtale dyret som en “Poisson nommé par les Islandois NARWAL” eller “einer art Wal?isch” efter de grundige undersøgelser, som Worm havde foretaget af et narhvalkranium. Brev fra Ole Worm til Isaac la Peyrère, 12. april 1645; Peyrère: Relation, 62-94, jf. illustrationen af narhvalen mellem 144-145 for citatet; Olearius: Aussfürliche, 175. 104 Olearius: Aussfürliche, 175.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05