38 Tyvene som fattige, ”enkeltoptrædende individer” var således et direkte resultat af periodens forestillinger om, hvem og hvordan tyvene var. Tyve blev opfattet som lave, umoralske individer, der var genstand for afsky,60 og man må derfor formode, at anklageren skulle kunne sammenstille den anklagede med disse fordomme: som umoralsk og afskyvækkende. Dette synes at kunne forklare aristokraternes fravær i tabellen. Aristokratiets standsmæssige legitimitet (velbyrdighed) var baseret på medfødt værdighed og ære, dvs. at aristokraten var tyveskikkelsens antitese. Tyvene var derfor ikke nødvendigvis samfundets fattigste, men anklagemønsteret forbundet med tyveri var nedadpegende. På baggrund af kilderne, i særdeleshed Mads Bygom-sagen, kan man formode, at hvis aristokrater, eller velstillede ikke-aristokrater begik tyveri, blev det retsforfulgt på anden vis.61 Samtidens forestillingsverden havde herved direkte indvirkning på retsvæ- senets udfoldelse. Dette betyder, at synet på tyveri i senmiddelalderen ikke er entydigt. For det første fordi det var alvorligt at anklage for – eller kalde folk – tyv, hvorfor man oftest undlod dette, hvis der ikke var afsagt dom i sagen. En mulig undtagelse kunne være, hvis man gennem en fersk gerning-situation anså det for indiskutabelt, at en part havde begået tyveri. For det andet fordi tyveriet ikke så meget var gennemførelsen af en bestemt handling, men derimod resultatet af ideologiske forhandlinger. Med denne antagelse lægges der afstand til Jørgensen: Tyveriet var i mindre grad en faktisk begivenhed og snarere en social handling.62 RAN Jørgensens anden undersøgelsesgenstand – ran – står nu tilbage. Ifølge Jørgensen er den fundamentale forskel mellem ran og tyveri, at ran foregik åbenlyst, mens tyveri var skjult.63 Påstanden er svær at undersøge ud fra tingsvidnerne, der sjældent bringer detaljerede sagsfremstillinger. Få antydninger understøtter dog påstanden, da nogle tyverisager benytter formuleringer af typen: ”frastjaalne i Mørke”,64 hvilke ikke ?indes ved ran. Der ?indes imidlertid kun 14 kilder, der omtaler ran, og af disse er 10 fra samme sager, hvorfor kun 8 selvstændige sager 60 Jørgensen: ’Begreberne’, 200; Kristensen og Poulsen: ’Danmarks Byer’, 418-419. 61 Jf. desuden Erik VII’s klageskrift mod holstenerne 1409, hvori fynbiskoppens of?icial i Sønderherred (på Als, der hørte under Fyns Stift) klagede, at mens han holdt søndagsmessen blev hans hest stjålet af en tyv (do quam en deef unde stal em sin perd). Hesten blev fundet i Nyhus i Lars Heests besiddelse, men alligevel kunne of?icialen ikke få sin hest igen, men kun få ord og slag (men lose word unde slege unde kunde), jf. DM 5:2, 85-95 §45 (refereret i Rep. I, udat. 401). 62 Se desuden Heebøll-Holm: Ports, Piracy and, 216, hvor der om pirater konkluderes, at “In the end, what often made one criminal walk free and another to be condemned was the reputation, honour and status of the individual rather than the act itself ”. 63 Jørgensen: ’Begreberne’, 160-162. Jørgensen anser også brug af vold som et de?inerende karakteristikum, men kun vold, der ikke gik ud over personer, jf.: ”Vold mod Person indgik dog ikke under Rans-begrebet” Jørgensen: ’Begreberne’, 183. 64 Rep. II nr. 7107.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05