SVAR TIL POSSING  JES FABRICIUS MØLLER Birgitte Possings mindretalsudtalelse og opposition vidner i enestående grad om manglende evne til at gengive min a?handlings indhold og anliggende bare nogenlunde retvisende.1 Mit hovedsynspunkt er, at Hal Koch gennemgik ?lere forandringer, men at han selv og en række af hans fortolkere har set bort fra disse brud og givet en harmoniseret udlægning af hans forfatterskab. Hans involvering i den store demokratidebat efter krigen er blevet kædet sammen med hans optagethed af Grundtvig fem år tidligere, og han har siden fået status som grundtvigsk socialdemokrat. Pointen er kort fortalt, at Hal Koch ganske vist var både grundtvigianer og socialdemokrat, han var det blot ikke samtidig. Man ved jo snart ikke, hvor man skal begynde, men begyndelsen er jo altid en god idé. Possing karakteriserer min sammenfattende redegørelse som ”u-publiceret og u-annoteret”. Det er ikke kun misvisende. Det er forkert. Den er mangfoldiggjort på tryk og på nettet og gjort offentlig tilgængelig i fuldstændig overensstemmelse med reglerne. Ingen, der har ønsket at gøre sig bekendt med dens indhold, herunder dens 348 fodnoter, er blevet forholdt den mulighed. At a?handlingen skulle savne en tese – i dette tilfælde en problemformulering – kan man kun påstå, hvis man ikke har læst den sammenfattende redegørelse s. 2-8, og med hensyn til den efterlyste dialog med andre forskere henvises til en omhyggelig gennemgang og diskussion af litteraturen om Hal Koch i samme s. 9-25. Mindeværdigt fejlagtigt er hendes udsagn om, at Hal Kochs barndomshjem var ”grundtvigsk og humanistisk”.2 Det var som bekendt ingen af delene. Jeg fremhævede denne åbenlyse fejl ved det mundtlige forsvar, og derfor er den rettet i den endelige udgave af Possings opposition. Andre fejllæsninger har overlevet hendes redaktion. F.eks. skriver hun ”at Hal Kochs opfattelse af demokrati som et folkeforpligtende sindelag, snarere end en statsretlig måde at træffe beslutninger på, var det, som gav ham en folkelig gennemslagskraft.” Dermed overser hun den grundlæggende kronologiske pointe, at det forholder sig nøjagtig omvendt. Først ?ik Hal Koch folkelig gennemslagskraft med sine forelæsninger om Grundtvig, og først derefter begyndte han at interessere sig for demokrati. Possing har også misforstået min artikel om brevvekslingen mellem Koch og Løgstrup, idet 1 De øvrige oppositioner og mit svar bliver at læse i Historisk Tidsskrift 2019/2. Possings betegnelse af bedømmelsens forløb som ”tumultarisk” står for egen regning. 2 B. Possing, Mindretalsudtalelse, Sagsnr. 531-0043/18-4000, Det humanistiske Fakultet, Kø- benhavns Universitet, september 2018. s. 4.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05