221 dre forskere og afprøver nogle af de analytiske metoder, som den nyere biogra?iforskning har tilbudt. Selv den lille og længe kendte bog Personligheden i historien af G.V. Plehanov (på dansk 1946) ville have kunnet hjælpe JFM til at forstå relationerne mellem Hal Kochs talent, kortvarende magt og grundstødte muligheder. Men den kender han ikke. Heller ikke introduktioner til nye metoder og indføringer i “die Lage der Forschung”, som kræves i en disputats, kender han. De kunne ellers have været nyttige. De kunne oven i købet læses på norsk allerede i 2000 (Egeland), på engelsk i 2001 (Possing), på svensk og dansk i 2007 (Rosengren m.?l.), på engelsk i 2007 og 2008 (Hamilton), på tysk i 2009 (Klein) og samlet på dansk 2015, hvis det havde været vanskeligt for JFM at læse sig ind på de centrale værker på engelsk, tysk og fransk fra de forløbne år.8 Her kunne han have fået indsigt i den rigdom af analytiske redskaber, som den store afstøvning af biogra?iforskningen har leveret inden for de seneste årti. For eksempel Dion og Regard 2013, der fulgte op, hvor Bourdieu slap, med en indføring i de nyeste eksperimenter med at forstå den biogra?iske hovedperson som en kompleks, ?lertydig og modsætningsfuld personlighed og dermed som andet end det, de kalder et enhedssubjekt, “un sujet unitaire”, som JFM gerne vil forstå Hal Koch som.9 Eller han kunne have hentet andre metoder i Klein 2009, der i sit store værk til over?lod dokumenterede og beskrev, hvordan biogra?ier er og har været meget mere end simple livsbeskrivelser af mere eller mindre prominente mennesker, også i Skandinavien og resten af Europa.10 Eller i Caine 2010 og Halldórsdottir m.?l. 2016 samt Possing s.å., der alle præsenterede, hvordan forskellige fortællestrategier og biogra?iske arketyper kunne kaste nyt lys over allerede kendte historiske personligheder.11 Hvad er grunden til, at JFM ikke kender denne litteratur? Hans uvidenhed på feltet er en gåde, når han drister sig til at indlevere en afhandling til disputatsforsvar. Så meget desto mere bliver JFM’s påstand om, at Hal Koch repræsenterede brud snarere end kontinuitet i dansk historiefortælling, til et sært postulat, der kommer til at virke som en søgt påstand uden historisk klangbund. Samtidig var Hal Kochs identitet næppe så sammenhængende, som JFM forsøger at gøre den til. Måske rummede han netop kontinuiteten i alle dens komplekse modsætninger? Det spørgsmål ville JFM have kunnet besvare, hvis han havde opdateret sig i den nyeste forskning. I stedet for at bruge tid på at blive klogere på biogra?igenrens metodiske evner til at begribe komplekse personligheder i deres kontekst, fastholder JFM også i sin sammenfattende redegørelse sin opfattelse af biogra?ien som ”en undersøgelse af 8 Egeland: Hvem bestemmer over livet; Possing: ‘The Historical Biography’; Rosengren m.?l.: Med livet som innsats; Hamilton: A Brief History; Hamilton: How to do Biography; Klein: Handbuch Biographie; Possing: Ind i biogra � ien. 9 Dion et Regard: Les novelles écritures biographiques. 10 Klein: Handbuch Biographie. 11 Caine: Biography and History; Halldórsdottir m.?l.: Biography, Gender & History; Possing: Understanding.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05