219 kild Bjørnvig og Arne Sørensen. Debatten drejede sig om folkehøjskolernes form og formål og kom ind på sekularisering, individet i helheden, tolkningen af den moderne psykologi og kristendom samt opgør med Grundtvig, det 19. århundredes idealisme og liberalteologien, Danmarks tilslutning til NATO og position under den kolde krig – og reguleret arbejdstid for landboungdommen. Den kommer m.a.o. ind på lidt af hvert, og JFM spørger selv, hvorvidt der blot var tale om ”en håndfuld intellektuelle, der skrev indforståede traktater til hinanden (…) eller om de faktisk udtrykte tidsånden?”. Det spørgsmål må læseren selv svare på, for JFM gør det ikke. Han hævder i stedet, at politik i vid udstrækning var blevet ”en fremadskridende illusionsløs virkelighedsforvaltning”. Her er det helt umuligt at spore både en argumenteret pointe og en klar konklusion. Et svar på, hvad der er JFM’s budskab med artiklen, leder man forgæves efter. Artiklen ”Hal Koch, de politiske partier og Ungdomskommissionen” (2016) undersøger Hal Kochs rolle i og betydning for Ungdomskommissionen, der med bred politisk repræsentation blev nedsat i efteråret 1946, og som Hal Koch blev formand for. Arbejdet hviler på en ny gennemgang af arkiverne efter Ungdomskommissionen og viser, at Hal Koch på den ene side var og blev en samlende skikkelse i den, men på den anden side aldrig ?ik større, længerevarende politisk ind?lydelse på den danske ungdoms dannelse eller arbejde, heller ikke med sine socialdemokratiske standpunkter. Samtidig viser JFM, ikke mindst med Hal Kochs egen symbolske reference til 1. Mosebogs historie om patriarken Jakob, der arbejdede syv år for Lea – og Rakel, at Koch var yderst bevidst om sin og Ungdomskommissionens begrænsede betydning. Dette arbejde er gedigent historikerhåndværk, der for første gang vurderer Ungdomskommissionens (begrænsede) politiske betydning og sætter den ind i en større kontekst. Men de 27 sider hæver den ikke til disputatsniveau. Med artiklen ”Afgørelsen og beregningen. Løgstrups og Hal Kochs brevveksling genlæst” (2017) genlæser JFM den i dansk historieskrivning herostratisk berømte korrespondance mellem K.E. Løgstrup og Hal Koch, som ?lere skribenter og forskere i eftertiden både har udgivet og kommenteret med stor interesse. JFM’s hovedpointer er ikke nye, men fremstår klare og velargumenterede: nemlig at ”det er en efterkrigsmyte, at der var en stærk alliance mellem demokratiet og modstandskampen”, at det var betegnende for de to brevvekslende, at de var teologer og ikke politikere, og at Hal Koch kan ses som en ”konsensus-etiker” over for K.E. Løgstrup som ”pligt-etiker”. Ikke ny historieforskning, men udmærket formidling. I sin samlede redegørelse ”Teologi og politik. Om studier i Hal Kochs forfatterskab og virke” (u.å. angiveligt fra 2017) samler JFM ovenstående synspunkter og redegør for Hal Kochs historiske eftermæle som en kerne-?igur i udviklingen af det danske demokratiske velfærdssamfund. På dette ene felt går han i dialog med dansk forskning og peger på, at Hal Koch kun vanskeligt kan karakteriseres som politisk skribent. JFM ser ham snarere som en åndsaristokrat og offentlig intellektuel med rødder i teologien. Han viser, hvordan Hal Kochs ry både i den popu
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05