217 lers skrevet om.3 Dermed afstår JFM fra at analysere baggrunden for, at Hal Koch forlod forstanderposten på Krogerup Højskole med ”en depression” i 1956. Et par steder tegner han ”nogle streger af privatpersonen Hal Koch”, men afstår eksplicit fra ”sjælegranskning”, hvilket han kun delvis berettiget begrunder med manglende kildegrundlag. Bogen er en selektiv liv-og-værk-biogra?i uden klart analytisk udgangspunkt, men hverken en liv-værk-tid-biogra?i eller et psykologisk personlighedsportræt eller en prismebiogra?i, der portrætterer samtiden frem for hovedpersonen. Dette er ellers nogle af de biogra?iske arketyper, som faghistoriske og litterære biografer har udfoldet sig i, men det nævner JFM ikke. Hans Hal Koch-biogra?i er en fremadskridende fortælling, der skriver Hal Koch ind i spændingsforholdet mellem humanisme og kristendom, politik og religion, stat og kirke. Men den skrives heller ikke på en fænomenologisk kontrastering og analyse af de eksisterende kilder, som historikere ellers er trænede i at anvende. Biogra?ien har ingen bærende tese eller problemstilling, går ikke i åben dialog med andre forskere og giver følgelig ikke svar på spørgsmål, der ikke stilles. A?handlingen bæres af et k lart og let, men lidt altmodisch sprog. Den er en fortælling frem for en analyse. En biogra?i, båret af beundring for hovedpersonen fremfor undren over, hvad der egentlig drev Hal Koch. Biogra?ien bæres af interessen for, at Hal Koch aldrig selv blev så ideel en demokrat, som hans ”demokratiske idealtænkning” måtte lade ane. Ej heller lykkedes det ”den fejrede højskoleforstander” at føre sin skole i den retning, som han ønskede. Sidst, men ikke mindst overgik ”den br illante k irkehistor iker” Hal Koch aldrig sig selv som videnskabsmand, efter han blev professor som 32-årig. Tre fremadskridende strenge ligger bag fortællingen: For det første at Hal Koch, der i 1904 blev født ind i et samfundsbevidst, intellektuelt miljø, som Hal Koch livet igennem stod både i gæld til og tog livtag med. For det andet at Hal Koch på den ene side besang det kristne og det danske som to sider af samme sag, men på den anden side med barthianismen argumenterede for, at arbejdsdelingen mellem stat og kirke, politik og tro, skulle være klar. For det tredje at Hal Kochs opfattelse af demokrati som et folkeforpligtende sindelag snarere end en statsretlig måde at træffe beslutninger på var det, som gav ham en folkelig gennemslagskraft. Men da JFM viger uden om en egentlig substans-analyse af Hal Kochs person eller tid, forsvinder det biogra?iske portræt af Hal Koch som demokratisk, intellektuel og administrativ autoritet bag en velpoleret facade af blufærdighed og ?lygtighed. Det, som undrer mest, er fravalget af Hal Kochs relation til den familie, han selv skabte, og til hustruen, socialdemokraten, politikeren og ministeren Bodil Koch, som var politisk aktiv på det felt, som Hal Koch selv var optaget af. Stod han på et andet standpunkt? Og i givet fald hvordan og hvorfor? Blev han marginaliseret fra det politiske domæne, han drømte om at få ind?lydelse på? Havde han for 3 Possing: Uden omsvøb.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05