209 koloni. Jeg ved så ikke, om Grønland ville være en koloni i Kjærgaards optik. Men jeg gætter på, at kriteriet om magthaverens opførsel kun er supplerende og at det statsretten, der er afgørende. Det er nu bestemt muligt, at Kjærgaard har ret i, at Grønland i en speci?ik statsretlig fortolkning aldrig har været en koloni.12 Men jeg synes, det er et dårligt valg at lade statsretslige de?initioner styre de perspektiver, vi som historikere (ikke jurister) anlægger på fortiden, og jeg synes slet ikke, det er udtryk for en ”korrekt klassi?icering af historiske fænomener”.13 Lad mig begrunde det med tre eksempler. I 1782 udgav Kongelige Grønlandske Handel en instruks, der udstak rammerne for, hvordan købmændene i de grønlandske kolonier (her forstået som de enkelte handelsstationer) skulle forvalte deres embede. Instruksen indeholdt en række bestemmelser, der regulerede mangfoldige sider af forholdet mellem europæere og grønlændere. Det er et hovedtema i instruksen, at et alt for tæt samkvem med grønlænderne bør undgås, fordi grønlænderne skal fortsætte med at opføre sig ’grønlandsk’. En karakteristisk passage lyder: Og da man haver havt alt for mange Exempler paa, at de [grønlændere], som længe opholde sig, men især opdrages, ved Kolonierne og Logerne, i Almindelighed pleie at blive de udueligste blandt den hele Nation, siden onde Exempler, farlige Tillokkelser, stærk Drik, Misbrug af Øl og Dansk Proviant, der, paa et Sted mere end paa et Andet, forlede til Dovenskab, Yppighed og ryggesløst Levnet; saa haver han [købmanden] ikke alene at paase, at indbyggerne ikke formeget sammenklynge sig ved Etablissementerne, og at deres alt for store og frie Omgang med Europæerne i Landet og Søefarende hemmes … men han bør og lade det være sig høistmagtpaaliggende, og vaage over, at landets Børn (uden at forvænnes i Ungdommen ved Europæisk Kost, fremmed Drik og alt for varme Klæder) opfødes som Grønlændere, paa det indbyggernes gamle Haardførhed og ukunstlede Levemaade ikke efterhaanden skal udarte til Kielenskab, og følgerne deraf blive Landets og Handelens Ruin.14 Instruksen er en vigtig og interessant kilde, som jeg gerne vil forstå i en kolonihistorisk sammenhæng. Det vil jeg, fordi den dokumenterer en klar forestilling om grønlænderne som et etnisk og kulturelt helt anderledes folk – de omtales endog som en egen ’nation’ – der ikke bør lokkes i fordærv af fremmede fristelser, blive ’kielne’ og dermed skade handelen. Jeg er modtagelig for gode argumenter for, at det kunne være en fejlagtig sammenhæng at sætte instruksen ind i. Det kunne 12 At det kunne tolkes anderledes vidner FNs placering af Grønland som et ’ikke-selvstyrende territorium’ om. Se Jyllands-Posten 25.06.2016, Astrid Nonbo Andersen: ”Grønland var en koloni”. 13 Kjærgaard: ’Kolonihistorie uden koloni’, 140. 14 Instruks af 19. April 1782, ?jerde post § 4. Citeret efter Bobe (udg.): Diplomatarium Groenlandicum, 372. Se også gennemgangen af instruksen i Gulløv (red.): Grønland, 115-21.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05