191 Gregersen lægger ud med formålet at ville ”fortælle historien om danske dødsdomme fra middelalderen frem til 1950”.13 Det er et ambitiøst mål, der fordrer store forventninger til bogens indhold. Bogen er inddelt i 12 kapitler, der kun til en vis grad kan siges at være opbygget omkring en kronologi. De første ti kapitler springer frem og tilbage på tværs af den periode Gregersen arbejder med, mens de sidste to fokuserer på de sidste henrettelser i 1800-tallet og henrettelserne i forbindelse med anden verdenskrig. Denne lidt forvirrende struktur skyldes, at Gregersen har bygget kapitlerne op omkring nogle forskellige tematikker, han har forbundet til henrettelserne – såsom bødlens rolle, politiske henrettelser og kvindelige forbrydelser. Gregersen er en erfaren forfatter. Han har siden 1975 udgivet over 70 titler, og erfaringen kommer tydeligt til udtryk i bogen, da den er velskrevet med livagtige beskrivelser af de skræklige scener. Et par steder har Gregersen endda eksperimenteret med korte, kursiverede tekststykker skrevet i nutid, foregivende at forfatteren selv havde været vidne til nogle af henrettelserne – eksempelvis Skipper Klements henrettelse i 1536 (s. 117) eller den sidste henrettelse i danmarkshistorien i 1950 (s. 7-9). Disse eksperimenter fungerer egentligt ?int, men grænsen imellem det dokumenterede og Gregersens selvstændige fortolkninger er sløret. Bogen er hovedsageligt baseret på sekundærlitteratur, og der er kun ganske få henvisninger til faktisk kildemateriale. Derudover har Gregersen været meget sparsom i forhold til sin brug af fodnoter, og det gør det svært at ?inde ud af, hvornår Gregersen har ladet sin fantasi råde. Gregersens ambitiøse mål opløses i ren fascination. I sit ridt over galgebakkerne formår bogen aldrig at hæve sig over sine beskrivelser af en række spredte temaer med statens voldsudøvelse som fællesnævner. Det bliver aldrig en hel syntese. Han kommer således hverken ind på henrettelsernes udvikling, formål eller samtidens forhold til forestillingerne, som jeg ellers ville mene hørte sig til, hvis man ville fortælle historien om danske dødsdomme. Bogen er først og fremmest – måske forventeligt – et udtryk for, at blodet drager. Hvor Gregersens tilgang til emnet er baseret på farverige beskrivelser af de blodige forestillinger, griber Kragh-Nielsen emnet mere nøgternt an. Formålet med hans bog er at beskrive udviklingen af henrettelserne i Danmark fra 1537 frem til 1892 med udgangspunkt i, hvor mange der var, og hvordan de foregik. Det lyder måske ydmygt, men det er i virkeligheden særdeles ambitiøst, for ingen har lavet en sådan undersøgelse før. Det tætteste man kommer på noget lignende, er nogle mindre undersøgelser af udvalgte perioder i 1700-tallet i Kroghs disputats. Og Kragh-Nielsen lykkes langt hen ad vejen med sit ærinde, ved hjælp af den litteratur og det kildemateriale han har opsamlet om emnet igennem ?lere årtier. 13 Gregersen: Det Sidste Skridt, 11.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05