185 seksualitetsforskning havde til 1970’ernes seksuelle frigørelseskampe. Ligesom arbejder- og kvindehistorien fra samme periode opstod den faghistoriske homoseksualitetsforskning som et forsøg på at skrive en oppositionel historie ‛nedefra’, en historie der stillede sig i modsætning til den eliteorienterede, eksklusivt mandlige og heteroseksuelle historieskrivning. I Danmark var Wilhelm von Rosen en af repræsentanterne for denne type historieskrivning. Som sagt var kronen på Wilhelm von Rosens forskning doktordisputatsen Må- nens kulør. Siden sin udgivelse i 1993 har disputatsen stået som et absolut hovedværk for enhver forsker, der ønsker at vide noget om sex og erotik mellem mænd i Danmark i et historisk perspektiv. Intet tyder på, at den kommer til at miste denne status i den nærmeste fremtid. Det forhold kan henføres til i hvert fald tre centrale forskningsbidrag, der alle optrådte i Wilhelm von Rosens doktordisputats, og i hans faghistoriske publikationer mere generelt. For det første etablerede Wilhelm von Rosen et klart brud med historiefagets traditionelle – om end ofte tavse og underforståede – fokus på den såkaldt heteroseksuelle normalitet. Det gjorde han ved i Månens kulør at skrive om mænd, der begærede og dyrkede sex med andre mænd, som synlige subjekter i vores fælles danmarkshistorie. På den baggrund kan Wilhelm von Rosens doktordisputats læses som et seksualpolitisk synliggørelsesprojekt lig det kønspolitiske projekt, som 1970- og 1980’ernes kvindehistorikere iværksatte ved at skrive kvinder frem som vigtige historiske aktører. Det har sine internationale forløbere i tekster som Carroll Smith-Rosenbergs berømte artikel The Female World of Love and Ritual, fra 1975, Jeffrey Weeks’ bog Coming Out: Homosexual Politics in Britain. From the Nineteenth Century to the Present, fra 1977, Alan Brays bog Homosexuality in Renaissance England, fra 1982, og John D’ Emilios bog Sexual Politics, Sexual Communities: The Making of a Homosexual Minority in the United States, 1940-1970, fra 1983. For det andet anlagde Wilhelm von Rosen i Månens kulør et udpræget konstruktivistisk blik på sit historiske studie af sex og erotik mellem mænd. Med afsæt i Michel Foucaults seksualitetshistorie Viljen til viden: Seksualitetens historie 1, fra 1976, argumenterede han for, at selvom mænd til alle tider har dyrket sex med andre mænd, så blev disse intimrelationer først koblet til en særlig homoseksuel identitet i løbet af 1800-tallets sidste årtier. Denne identitets indhold var tæt knyttet til homoseksualitetens tilsynekomst som et sexologisk begreb i tiden omkring år 1870, herunder til lægevidenskabens tanker om at sex og erotik mellem personer af samme køn skyldtes en medfødt og patologisk kønsdrift. Disse tanker udgjorde et markant brud med det tidligmoderne samfunds forståelse af sex mellem mænd som en syndig og stra?bar handling kaldet sodomi eller omgængelse mod naturen. I forlængelse af disse pointer fremhævede Wilhelm von Rosen, at det ikke gav mening at kalde H.C. Andersen for homoseksuel på grund af hans forelskelse i Edvard Collin i 1830’erne. Det ville ganske enkelt være anakronistisk at knytte Andersens forelskelse til en homoseksuel identitet, fordi denne identitet
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05